znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Asertywność i trudne sytuacje

Asertywność i trudne sytuacje

termin: 18 - 19.10.2018

Asertywność i trudne sytuacje

Budowanie zdrowych relacji, osiąganie celów i ochrona granic w relacjach z pacjentami i zespołem

PROWADZĄCY: Łukasz Bieliński

Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 80% (z wyj. woj. mazowieckiego, woj. pomorskie).

Asertywność to taki sposób komunikowania się, dzięki któremu możesz zadbać o realizację swoich celów w czasie każdych rozmów, czy negocjacji w sytuacji różnic interesów. Możesz ochronić się przed potencjalną presją psychiczną i manipulacją a także budować dobre relacje i współpracę z otoczeniem, oparte na zdrowych zasadach.SZKOLENIE DLA: personelu zespołu stomatologicznego.

CELE SZKOLENIOWE:
PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ:
• Jak zyskać wewnętrzny spokój i pewność oraz zdemaskować wywieranie presji lub manipulację stosowaną przez innych oraz jak się w tych sytuacjach zachować jakie są sposoby na to, by uporządkować swoje relacje zawodowe i prywatne jak budować dobre relacje i negocjować na zasadach win-win.
PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ: 
• Posługiwać zestawem kluczowych narzędzi komunikacji niezbędnych dla profesjonalistów współpracujących z innymi ludźmi. 
• Porozumiewać się w najtrudniejszych sytuacjach, w których występuje duże prawdopodobieństwo narażenia na presję, odmowę i stres - szczególnie istotne w obszarze opóźnień, niezaplanowanych pacjentów, prób wywierania nacisku przy zapisywaniu na wizytę, roszczeń pacjentów, stresu związanego ze strachem pacjentów, ale także rozmowach o planach leczenia, leczeniu interdyscyplinarnym czy prezentowaniu cen zabiegów rozpoznawać istotę osądów i rozbrajać ich podstępną moc. 
PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ KOMPETENCJE: 
• Stanowczego i jednocześnie uprzejmego wyrażania swoich uczuć, postaw i opinii Precyzyjnego oceniania problemów, ludzi i relacji, aby dobrać do nich swoje właściwe zachowania zmniejszania odczucia niepokoju, że własne opinie zostaną krytycznie ocenione przez innych Właściwego i bez paraliżującego poczucia winy dbania o interesy - zarówno swoje, jak i reprezentowanej organizacji aktywnego i stanowczego działania konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej z szacunkiem do innych osób wykorzystywania asertywności i stosowania jej w proszeniu i wydawaniu poleceń oraz jak konstruktywnie poradzić sobie z odmową.
Podstawą naszego treningu asertywności jest inspiracja metodą:
KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY wg Marshala Rosenberga (NVC) w celu docierania do prawdziwych interesów oraz potrzeb motywujących ludzi do zachowań wywołujących presję, czy manipulacyjnych. Dzięki temu można skuteczniej rozładować emocje stanowiące paliwo konfliktu i doprowadzić do porozumienia akceptowalnego przez obie strony.

EFEKTY SZKOLENIOWE: 
• Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania nieporozumień co przekłada się na większą efektywność pracy, szybszą realizację zadań i większą motywację. 
• Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania konfliktów co pozwala uniknąć spadku motywacji, chęci współpracy i przepływu informacji oraz uchronić przed sabotującym zachowaniem, oporem. 
• Zwiększenie skuteczności delegowania zadań - odciążenie w pracy, mniejsza szansa wystąpienia błędów i mniejszy stres. 
• Poprzez konstruktywne wyrażanie uznania - zwiększenie motywacji i zadowolenia z pracy, lojalności i chęć wspierania przełożonych oraz firmy. 
• Zwiększenie skuteczności prowadzonych konsultacji stomatologicznych .
• Uprzejme odmawianie pacjentom, przekładanie wizyt.
• Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
• Skuteczne prezentowanie planu leczenia.

PLAN SZKOLENIOWY:
1. Psychologia komunikacji: 
• Jaki związek mają słowa z generowaniem określonych emocji, kształtowaniem dobrych lub złych relacji oraz tworzeniem się nieporozumień i konfliktów. 
• Różnice między konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną. 
• 4 poziomy komunikatu w oparciu o model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun'a; - czyli jak odczytać to co nie zostało wyrażone, a co jest ważne dla drugiej strony oraz jak wyrażać w jasny sposób to co dla nas jest ważne. 
• Różnice między komunikatem TY a komunikatem JA. 
• Sabotujące przekonania, które powstrzymują nas przed udzielaniem informacji zwrotnej. 
• Sabotujące przekonania, które motywują nas do udzielania destruktywnej informacji zwrotnej - Efekt Pigmaliona. 
• Model Nonviolent Communiaction w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji. 
2. Skuteczna komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych obszarach: 
• Jak udzielać konstruktywnej krytyki kiedy ktoś zachowuje się w sposób, który nam się nie podoba. 
• Jak konstruktywnie wyrażać uznania jeśli ktoś zachowuje się w sposób, który nam się podoba. 
• Jak formułować konstruktywnie prośby, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo ich wykonania i zmniejszyć prawdopodobieństwo nieporozumień. 
• Jak konstruktywnie reagować na czyjąś odmowę. 
• Jak konstruktywnie reagować na atak i krytykę ze strony innych jeśli my zachowujemy się w sposób, który komuś się nie podoba. 
• Jak konstruktywnie odmawiać przy jednoczesnym zadbaniu o potrzeby drugiej strony. 
• Jak konstruktywnie przepraszać w sytuacji gdy popełniło się błąd.

SZKOLENIE POZWALA ROZWIĄZAĆ TAKIE PROBLEMY JAK: 
• Naciski ze strony pacjentów i członków zespołu. 
• Trudni pacjenci, a w tym roszczeniowi, wyedukowani, rabatowi, bólowi, wpychający się w kolejkę, matki z dziećmi, wymagający, agresywni, uparci itp. 
• Nieporozumienia w procesie delegacji zadań, które przekładają się na wydłużanie się procesu realizacji zadań i spadek motywacji. 
• Odbieranie informacji zwrotnej przez drugą stronę jako ataku obrona przed tym. 
• Nie uwzględnienie informacji zwrotnej przez drugą stronę i brak zmiany zachowania. 
• Rezygnowanie z udzielania informacji zwrotnej ze względu na obawę przed negatywną reakcją drugiej strony i sprowokowanie konfliktu. 
• Brak zrozumienia informacji zwrotnej udzielanej nam.

W TRAKCIE PRZERW
• Rozmowy indywidualne.

PO SZKOLENIU
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.
• Zapisy do zamkniętej grupy biznesowej.
• Ćwiczenia poszkoleniowe.

PROWADZĄCY: Łukasz Bieliński
Trener biznesu, Coach, Mediator, praktyk Nonviolent Communication. Praktyk obsługi klienta- zdobył bogate doświadczenie w pracując 5 lat jako doradca finansowy w takich firmach jak PZU Życie, Goldenegg oraz ING. Jego artykuły dotyczące ukazały się na stronie www.forbes.pl. Prowadził szkolenia i prezentacje m.in. dla GlaxoSmithKline, Nikon, PZU Życie, ING Finanse, Krajowy Rejestr Długów, Grupa Pracuj, White & Case, Scotts. Prowadził wykłady i prezentacje na takich uczelniach jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
Szkolenie prowadzone jest przez osobę, która specjalizuje się w rozwoju gabinetów stomatologicznych, zatem możesz mieć pewność, że zawartość szkolenia i przykłady będą sprawdzone właśnie w branży stomatologicznej.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
• Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.
• Skrypt szkoleniowy.

Termin: 18-19 października 2018
Miejsce: KATOWICE
Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17
Cena: 1800 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682

W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.