znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > ASYSTENTKA/POMOC STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA/POMOC STOMATOLOGICZNA

termin: 28.11.2018

ASYSTENTKA/POMOC STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA/POMOC STOMATOLOGICZNA

Celem kursu jest:

- gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku Asysty/Pomocy Stomatologicznej,
- zapoznanie z najnowszymi standardami pracy oraz procedurami (według procedur niemieckich),obowiązującymi na stanowisku asystentki stomatologicznej, przy czym bardzo duży nacisk na zajęciach kładziemy na procedury medyczne (aseptyka, antyseptyka),
- przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie),
- przekazanie wiele cennych wskazówek z „życia”, wprowadzających w tajniki zawodu Asysty Stomatologicznej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do asystowania w stomatologii (zespół, etyka, obowiązki, prawodawstwo)
– Pomoc stomatologiczna a Asysta czynnie asystująca
– Obowiązki rejestracji
– Komunikowanie się z zespołem i z pacjentem
– Empatia i asertywność w kontakcie: asysta-lekarz, asysta- pacjent,
2. Anatomia i fizjologia narządu żucia
3. Mikrobiologia
4. Patologia
5. Stomatologia kliniczna
– Zapobieganie zakażeniom
– Bezpieczeństwo i higiena pracy- procedury
– Wyposażenie gabinetu i jego utrzymanie.
6. Aseptyka. Antyseptyka
7. Stomatologia odtwórcza
– Materiały do wypełnień
– Uzupełnienia protetyczne
– Implanty.
8. Profilaktyka w stomatologii.
9. Specjalistyczne obszary stomatologii
– Endodoncja
a) koferdam
b) klamry do koferdamu – rodzaje
c) endometr
– Ortodoncja
– Pedodoncja
– Chirurgia.
10. Zagadnienia psychologiczne: zespół Touretta, postać Bordeline .
11. Dokumentacja medyczna – procedury.
12. Przygotowanie pacjenta kliniki oraz operatora do zabiegów stomatologicznych.
13. Omówienie pracy z mikroskopem endodontycznym oraz kamerą wewnątrzustną.
– Unit i Autoklaw.
14. Instruktaż asystowania na cztery i sześć rąk.
– Strefy pracy operatora.
– Instruktaż procesów leczenia endodontycznego .
– Pakiety stomatologiczne.
– Odpady medyczne.
15. Marketing sensoryczny.

Termin: 28.11.2018.
Cena kursu - 689 zł (bez promocji - 1200 zł).
Cena szkolenia obejmuje: profesjonalnie przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Informacje i zapisy: warszawa@diamond.edu.pl lub tel.: 795 732 851