znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Asystowanie przy zabiegach implantologic...

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych i chirurgicznych dla asystentek stomatologicznych. Część 1.

termin: 17 - 18.12.2016

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych i chirurgicznych dla asystentek stomatologicznych. Część 1.

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych i chirurgicznych dla asystentek stomatologicznych. Część 1.

Wykładowca: dr n.med. Nowinski Maciej

Wykład 10.00 - 18.00

1. Omówienie zadań asystentki w gabinecie chirurgicznym i implantologicznym.
2. Implant, implantacja- wyjaśnienie pojęć, budowa implantu, różnice i podobieństwa pomiędzy systemami
implantologicznymi
3. Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu
4. Omówienie procedur chirurgicznych od strony asysty – charakterystyczne instrumentarium i czułe punkty
procedury (m.in. pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka, bloki kostne, ring technika, sinus lift,
rozszczepienie wyrostka)
5. Omówienie etapów zabiegu implantologicznego krok po kroku
6. Rozmowa wyjaśniająca z pacjentem, zgoda pacjenta na zabieg, dokumentacja medyczna
7. Czyszczenie i konserwacja instrumentarium po zabiegach
8. Anatomia tkanek wokół implantu
9. Wizyty kontrolne pacjentów po implantacji, higienizacja
10. Trudne sytuacje w trakcie, zabiegu – jak ich uniknąć
11. Przygotowanie pacjenta do uzupełnienia protetycznego na implantach, asystowanie podczas zakładania pracy
protetycznej na implantach.

Zajęcia warsztatowe

9.00 -14.30 Część warsztatowa
Instrumentarium lekarza chirurga, implantologa
Przygotowanie stanowiska pracy (przygotowanie unitu, przygotowanie stolika operacyjnego i stołu pomocniczego,
przygotowanie fizjodyspensera do pracy)
Ubieranie operatora i asysty
Zabieg implantologiczny krok po kroku (pokaz live na szczęce zwierzęcej)- uczestniczki czynnie asystują w
poszczególnych etapach
Higienizacja pacjenta przed i po zabiegach implantologicznych

Termin: 17.12.2016 - 18.12.2016
Miejsce: Wrocław , Esdent , Pomarańczowa 8. 
Koszt: 1350 PLN
Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
tel. 071 353 83 51, 0 603 441 785
www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl