znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Autogenne metody regeneracji tkanek w ch...

Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu

termin: 03.02.2018

Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu

Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu

Prowadzący: dr n.med. Maciej Michalak

9:30-10:00 Rejestracja

Część teoretyczna wraz z prezentacją przypadków klinicznych:
– czynniki wzrostu – wprowadzenie, działanie, możliwości
– znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej
– jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym
– zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości
– sinus lift z użyciem CGF
– inne możliwości zastosowania czynników wzrostu
– porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF)
– metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP (RoundUp)

Przerwa na lunch

Część praktyczna:
– pobranie krwi
– otrzymywanie CGF
– wytworzenie Sticky Bone
– otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań (m. in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów)
– wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu
– zastosowanie techniki „el Poncho” w trakcie implantacji
– przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia RoundUP

Data: 03.02.2018 (sobota)
Godz.: 10:00-18:00
Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Cena:2 499 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt.
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel.: 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl

https://poldent.pl/szkolenia-poldent/autogenne-metody-regeneracji-tkanek-w-chirurgii-stomatologicznej/