znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Ergonomia w stomatologii - praca na 4 i 6 rąk

Ergonomia w stomatologii - praca na 4 i 6 rąk

termin: 26.01.2019

Ergonomia w stomatologii - praca na 4 i 6 rąk

Ergonomia w stomatologii - praca na 4 i 6 rąk

Wykładowca: lic. hig. stom. Aleksandra Jurć

Ergonomia stomatologiczna zajmuje się przeniesieniem podstawowych zasad ergonomii klasycznej do relacji pomiędzy lekarzem, asystentką, higienistką, pacjentem oraz miejscem pracy – gabinetem stomatologicznym. Uczestnicy opanują zasady pracy na 4 i 6 rąk w określonych strefach, a także podczas pracy w powiększeniu. Nabędą umiejętność świadomego i prawidłowego transferu narzędzi i materiałów w polu zabiegowym. Bedą mieli okazję testować ergonomiczne krzesła, system Isolate oraz lupy 2.5, 3.5
Szkolenie uwzględnia potrzeby wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie profesjonalnej pracy w gabinecie stomatologicznym opartej na zasadach ergonomii. Dedykowana jest zespołom: operator-asysta , operator-I asysta-II asysta.
Zakres kursu
Ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym
Ergonomiczne krzesła
Organizacja stref w pracy na 4 ręce
Organizacja stref w pracy na 6 rąk
Specyfika pracy w powiększeniu związana z prawidłowym asystowaniem
Strefa transferowa i jej organizacja
Transfer narzędzi i materiałów (4 ręce)
Transfer narzędzi i materiałów (6 rąk)
Praca z systemem Isolate

Szkolenie teoretyczno-praktyczne, w części warsztatowej praca przy fotelu.
Ergonomia stomatologiczna zajmuje się przeniesieniem podstawowych zasad ergonomii klasycznej do relacji pomiędzy lekarzem, asystentką, higienistką, pacjentem oraz miejscem pracy – gabinetem stomatologicznym. Istotną rolę odgrywa tutaj wzajemna współpraca w zespole stomatologicznym. Szkolenie teoretyczno-praktyczne, w części warsztatowej praca przy fotelu, dedykowana głównie zespołom stomatologicznym.
Szkolenie teoretyczno-praktyczne, w części warsztatowej praca przy fotelu na ergonomicznych krzesłach przy użyciu systemu Isolate, ćwiczenia w powiększeniu (mikroskop/lupy).

Termin: 26 stycznia 2019
Godziny: 10:00-16:00
Miejsce: Poznań Mclinic, ul. Święciańska 6
Koszt: 550 zł
Informacja i zapisy:
tel. 605464333
kontakt@szkoleniaostrowska.pl
http://www.szkoleniaostrowska.pl