znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Implantologia dla asystentek stomatologi...

Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria + warsztaty) cz. I.

termin: 18.11.2017

Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria + warsztaty) cz. I.

Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria + warsztaty) cz. I.

Pokaz multimedialny, systemy wszczepów, przygotowanie pola operacyjnego, technika zabiegu, instrumentowanie, opieka nad pacjentem po zabiegu.

Informacje ogólne :

- historia implantologii
- wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji
- anatomia twarzoczaszki – pola operacyjnego
- badania diagnostyczne w kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantacji
- wywiad medyczny: ogólny, szczegółowy ( znajomość schorzeń, leczenie  farmakologiczne )
- badanie kliniczne pacjenta z uwzględnieniem patologii twarzoczaszki
- zgoda na zabieg operacyjny ( formularz )

Teoria – kliniczne przygotowanie pacjenta do zabiegu :

- przygotowanie gabinetu do zabiegów chirurgicznych ( zasady aseptyki i antyseptyki )
- przygotowanie ogólne i miejscowe pacjenta do zabiegu implantacji
- przygotowanie pola operacyjnego ( jednorazowe materiały opatrunkowe, sposoby obłożenia pola operacyjnego )
- przygotowanie narzędzi chirurgicznych ( skład chirurgicznych zestawów podstawowych, budowa kaset implantologicznych, maszyny do implantacji )

Teoria – leczenie chirurgiczne :

a. dostępy operacyjne – linie cięcia
b. preparacja tkanek miękkich i twardych
c. techniki regeneracji kostnej - zabiegi osteologiczne (GBR, przeszczepy tkankowe, sinus lifting, transpozycja n. zębodołowego dolnego, osteodytrakcja itd.)
d. zabiegi implantologiczne ze szczególnym uwzględnieniem efektu estetycznego prac

- sposoby zaopatrzenia chirurgicznego ran ( materiał szewny )
- protetyczny aspekt implantologii
- kryteria sukcesu w implantologii

Część praktyczna :

- budowa implantu zębowego ( klasyfikacja historyczna i współczesna )
- prezentacja modelu, kaset implant.
-  prezentacja systemów implantologicznych stosowanych współcześnie
- zabieg na fantomie

Teoria - postępowanie po zabiegu operacyjnym :

- prowadzenie pooperacyjne pacjenta implantologicznego
- wizyty kontrolne i ich znaczenie
- leczenie farmakologiczne na poszczególnych etapach rekonwalescencji

Podsumowanie:

- powikłania w implantologii – sposoby postępowania
- prezentacja przypadków własnych
- podsumowania i pytania
- zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

Termin: 18.11.2017.
Miejsce: Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Medigap sp. z o.o. ul. Brzezińska 6a, 42-208 Częstochowa
cena: 600 zł
Sekretariat: ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
Informacje pod numerem telefonu:+48 605 679 195 lub adresem e‑mailowym: kursy@msz.czest.pl