znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWA...

IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII

termin: 24 - 26.05.2018

IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII

IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
Organizator: Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
Współorganizator: Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Program

24 maja, Czwartek
9:00–9:20 Uroczyste otwarcie Kongresu
9:20–10:30 Wewnątrzustna chirurgia robotyczna: czy zastosowania w chirurgi szczękowo-twarzowej są opłacalne?
prof. Eric Dierks
10:30–11:30 Estetyczna i czynnościowa chirurgia rekonstrukcyjna twarzy, głowy i szyi
prof. Jong-Woo Choi
11:30–12:00 Przerwa na kawę
12:00–13:30 Sesja I Onkologia i chirurgia rekonstrukcyjna
13:30–14:30 Przerwa na lunch
14:30–17:00 Sesja II Sesja Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki
temat wykładu w tracie ustalania, prof. Joseph Gruss
temat wykładu w tracie ustalania, prof. Kazimierz Kobus
Leczenie wad wrodzonych czaszki i twarzy w u dzieci, prof. Dawid Larysz, dr Krzysztof Dowgierd
Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia, dr Włodzimierz Piwowar
Leczenie i planowanie mikrochirurgiczne deformacji poonkologicznych i wad wrodzonych u dzieci, dr hab. Łukasz Kakowczyk, dr Krzysztof Dowgierd
Leczenie wad twarzy, dr Rafał Nowak
Zespolenie szwów czaszkowych (kraniosynostoza). Współczesne metody leczenia, dr Bartłomiej Nierzwicki

25 maja Piątek
9:00–9:30
temat wykładu w tracie ustalania, prof. Peter Stanko
9:30–10:00
Leczenie ran po ugryzieniu przez psy i innych trudnych ran twarzy u dzieci, prof. Eric Dierks
10:00–10:30
Współczesna rekonstrukcja żuchwy, dr Michael Markiewicz
10:30–11:00
Rola Chirurga Szczękowo-twarzowego w Terapii Paliatywnej, dr Mariusz Wrzosek
11:00–11:30
Pionierski zabieg ortognatyczny bez przedzabiegowego przygotowania ortodontycznego – 10-letnie doświadczenia własne, prof. Jong-Woo Choi
11:30–12:00 Przerwa na kawę
12:00–13:30 Sesja III
Postępy w diagnostyce, obrazowaniu i leczeniu patologii okolicy szczękowo-twarzowej
13:30–14:30 Przerwa na lunch
14:30–17:00 Sesja IV
Sesja EACMFS
17:15–18:00 Walne zebranie

26 maja Sobota
9:00–10:30 Sesja V, Sesja Doktorantów i Rezydentów
Chirurgia szczękowo-twarzowa w USA. Edukacja, specjalizacja, praca w zawodzie
dr Bartłomiej Nierzwicki
10:30–10:50 Przerwa na kawę
10:50–11:00 Ogłoszenie zwycięzcy sesji Rezydentów i Doktorantów

Termin: 24–26 maja 2018 r.
Miejsce: Hotel IBB Andersia, pl. Andersa 3, Poznań
Wszystkie informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej kongresu www.polfaces2018.pl