znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Koferdam – czy to trudne?

Koferdam – czy to trudne?

termin: 13.02.2019

Koferdam – czy to trudne?

Koferdam – czy to trudne?

Prowadzący: hig. stom. Mariola Zubert

Część teoretyczna: 1h
1. Przedstawienie wskazań do stosowania koferdamu i jego zalet
2. Omówienie i prezentacja poszczególnych elementów zestawu koferdamu – rodzajów i zastosowania kleszczy, dziurkaczy, ramek, klamer, szablonów, separatorów (gumki Wedjets i kliny TDV) oraz gum
3. Zasady bezpieczeństwa przy pracy z koferdamem – zabezpieczanie i sterylizacja klamer
4. Przygotowanie koferdamu do pracy krok po kroku
5. Omówienie trzech metod zakładania koferdamu
6. Zasady uszczelniania koferdamu – ligatury i płynny koferdam
7. Koferdam bez klamer – zasady podklejania klejem tkankowym
8. Przegląd przykładów zastosowania koferdamu m.in. w leczeniu zachowawczym, endodoncji, stomatologii estetycznej

Część praktyczna: 2h
Praktyczne ćwiczenia z zakładania koferdamu poszczególnymi metodami – od samodzielnego przygotowania koferdamu do pracy do prawidłowego zdjęcia koferdamu

Data: 13 lutego 2019
Godz.: 10:00-13:00
Miejsce: Warszawa, Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Cena: 290 zł
Punkty edukacyjne: 3
Zgłoszenia: Paulina Gomułka tel. 605 886 565, 22 351 76 68,  p.gomulka@poldent.pl