znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Kompedium powtórnego leczenia kanałowego

Kompedium powtórnego leczenia kanałowego

termin: 13 - 14.04.2018

Kompedium powtórnego leczenia kanałowego

NOWOŚĆ W OFERCIE SZKOLENIOWEJ!
Wspólnie z partnerami Nevadent i Septodont

Prowadzący: dr n. med. Piotr Wujec

Program:

Dzień 1
Część teoretyczna: 9:00-12:30
1. Kwalifikacja zębów do powtórnego leczenia kanałowego. Analiza najważniejszych parametrów mających wpływ na wytrzymałość zę
2. Usuwanie z kanałów past uszczelniających i gutaperki – system rotacyjny Endostar RE
3. Udrożnienie kanałów na pełną długość i prawidłowa preparacja narzędziami rotacyjnymi Endostar E3.
4. Usuwanie srebrnych ćwiekó ABC postepowania.
5. Usuwanie wkładów z włókna szklanego i metalowych. Zastosowanie wierteł Muncea i różnych końcówek UD.
6. Usuwanie złamanych narzędzi. Krok po kroku techniki ultradźwiękowej i zmodyfikowanej igły iniekcyjnej.
12:30-13:00 Lunch
Część praktyczna: 13:00-16:00 Każdy z uczestników pracuje pod mikroskopem *
1. Usunięcie gutaperki z kanału narzędziami Endostar RE
2. Usunięcie wkładu z włókna szklanego.
3. Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego.

Dzień 2
Część teoretyczna: 9:00-12:00
1. Zastosowanie materiałów bioceramicznych w biologicznym leczeniu miazgi.
2. Porównanie właściwości MTA i BioDentine.
3. Zamykanie otwartego wierzchołka – postępowanie w trudnych sytuacjach klinicznych z systemem MAP i materiałami bioceramicznymi.
4. Uproszczona technika obturacji z zastosowaniem BioRoot RCS. Uszczelniacz czy wypełniacz?
5. Zamykanie perforacji.
6. Wsteczne wypełnienie kanału podczas resekcji.
12:00-12:30 Lunch
Część praktyczna: 12:30-14:30 Każdy z uczestników pracuje pod mikroskopem*
1. Zamknięcie otwartego wierzchołka BioDentine
2. Zamkniecie perforacji dna komory materiałem Biodentine.
3. Obturacja kanału przy pomocy BioRoot RCS i ćwieków gutaperkowych.

*Organizator zapewnia zęby do części praktycznej.

Data: 13-14.04.2018 (piątek-sobota)
Dzień 1: 09:00-16:00
Dzień 2: 09:00-14:30
Miejsce: Warszawa, Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Punkty edukacyjne: 12
Zapisy: Paulina Gomułka, tel: 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
https://poldent.pl/szkolenia-poldent/kompedium-powtornego-leczenia-kanalowego-13-14-04-2018/