znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Konstruktywna komunikacja, narzędzia coa...

Konstruktywna komunikacja, narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem i zespołem pracowników

termin: 11 - 12.09.2018

Konstruktywna komunikacja, narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem i zespołem pracowników

Konstruktywna komunikacja, narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem i zespołem pracowników

PROWADZĄCY: Łukasz Bieliński

Opis: Wysoka efektywność zespołu oraz dobre relacje z pacjentami zależą od wysokiej jakości komunikacji. Niestety język ludzki nie jest doskonałym nośnikiem informacji, bo dochodzić może do wielu nieporozumień, które nie tylko wpływają na pojawianie się błędów i wydłużanie się relacji zadań w zespole ale także mają wpływ na powstawanie konfliktów międzyludzkich, które negatywnie wpływają na motywację pracowników oraz chęć współpracy. Poza tym, klienci mogą za pomocą określonych słów starać się manipulować pracownikami przekraczając ich granice. Nasze szkolenie zaprojekowane jest po to by pomóc uczestnikom rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjnie, które mogą zmniejszyć szansę na występowanie nieporozumień i konfliktów oraz polepszyć jakość komunikacji, a także zwiększyć kontrolę całego procesu komunikacyjnego, co prowadzi do konstruktywnych rozwiązań trudnych problemów w kontekście relacji.

SZKOLENIE DLA Pracowników branży dentystycznej

CELE SZKOLENIOWE
• Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił opisać na czym polega problem w obszarze sytuacyjnym od problemu w obszarze relacji.
• Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wymienić rodzaje komunikatów, które destrukcyjnie wpływają na proces budowania porozumienia i zaogniają konflikt.
• Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił odróżniać potrzeby od strategii na zaspokojenie potrzeb.
• Po szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje asertywności dzięki czemu będzie potrafić konstruktywnie odmówić, wysłuchać krytyki od innych, wyrażać przeprosiny oraz uznanie, formułować konstruktywną krytykę wobec innych oraz reagować na odmowę.
• Po szkoleniu uczestnik będzie potrafić przetłumaczyć komunikaty TY na komunikaty JA.

EFEKTY SZKOLENIOWE
• Lepsze zrozumienie klienta i skuteczne odpowiadanie na jego potrzeby.
• Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami drugiej strony co ułatwi konstruktywne budowanie porozumienia.
• Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania nieporozumień co przekłada się na większą efektywność pracy, szybszą realizację zadań i większą motywację.
• Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania konfliktów co pozwala uniknąć spadku motywacji, chęci współpracy i przepływu informacji oraz uchronić przed sabotującym zachowaniem, oporem.
• Zwiększenie skuteczności delegowania zadań – odciążenie w pracy, mniejsza szansa wystąpienia błędów i mniejszy stres.
• Poprzez konstruktywne wyrażanie uznania – zwiększenie motywacji i zadowolenia z pracy, lojalności i chęć wspierania przełożonych oraz firmy.

PLAN SZKOLENIOWY
1. Psychologia komunikacji:
• Jaki związek mają słowa z generowaniem określonych emocji, kształtowaniem dobrych lub złych relacji oraz tworzeniem się nieporozumień i konfliktów.
• Różnice między konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną.
• 4 poziomy komunikatu w oparciu o model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun’a; - czyli jak odczytać to co nie zostało wyrażone, a co jest ważne dla drugiej strony oraz jak wyrażać w jasny sposób to co dla nas jest ważne.
• Różnice między komunikatem TY a komunikatem JA.
• Sabotujące przekonania, które powstrzymują nas przed udzielaniem informacji zwrotnej.
• Sabotujące przekonania, które motywują nas do udzielania destruktywnej informacji zwrotnej – Efekt Pigmaliona.
• Model Nonviolent Communiaction w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji.
2. Skuteczna komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych obszarach:
• Jak udzielać konstruktywnej krytyki kiedy ktoś zachowuje się w sposób, który nam się nie podoba.
• Jak konstruktywnie wyrażać uznania jeśli ktoś zachowuje się w sposób, który nam się podoba.
• Jak formułować konstruktywnie prośby, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo ich wykonania i zmniejszyć prawdopodobieństwo nieporozumień.
• Jak konstruktywnie reagować na czyjąś odmowę.
• Jak konstruktywnie reagować na atak i krytykę ze strony innych jeśli my zachowujemy się w sposób, który komuś się nie podoba.
• Jak konstruktywnie odmawiać przy jednoczesnym zadbaniu o potrzeby drugiej strony.
• Jak konstruktywnie przepraszać w sytuacji gdy popełniło się błąd.

SZKOLENIE POZWALA ROZWIĄZAĆ TAKIE PROBLEMY JAK
• Uleganie żądaniom pacjentów i pozwalanie im na przekraczanie własnych granic.
• Nieporozumienia w procesie delegacji zadań, które przekładają się na wydłużanie się procesu realizacji zadań i spadek motywacji.
• Branie do siebie słów drugiej strony i przeżywanie z tego powodu negatywnych emocji co zwiększa stres i szansę na wypalenie zawodowe.
• Odbieranie informacji zwrotnej przez drugą stronę jako ataku.
• Nieuwzględnienie informacji zwrotnej przez drugą stronę i brak zmiany zachowania.
• Rezygnowanie z udzielania informacji zwrotnej ze względu na obawę przed negatywną reakcją drugiej strony i sprowokowaniem konfliktu.
• Brak dobrego zrozumienia i odbioru informacji zwrotnej udzielanej nam.

PROWADZĄCY: Łukasz Bieliński
Trener biznesu i sprzedaży, Coach, Mediator, praktyk Nonviolent Communication
Praktyk sprzedaży – zdobył bogate doświadczenie w pracując 5 lat jako doradca finansowy w takich firmach jak PZU Życie, Goldenegg oraz ING. Jego artykuły dotyczące sprzedaży ukazały się na stronie www.forbes.pl Prowadził szkolenia i prezentacje m.in. dla GlaxoSmithKline, Nikon, PZU Życie, ING Finanse, PWN, Krajowy Rejestr Długów, Grupa Pracuj, White & Case, Scotts; Prowadził wykłady i prezentacje na takich uczelniach jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;

W TRAKCIE PRZERW
• Rozmowy indywidualne.

PO SZKOLENIU
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.
• Ćwiczenia poszkoleniowe.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
• Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
• Pełen skrypt szkoleniowy.

Termin: 11-12 września 2018
Miejsce: KATOWICE
Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17
Cena: 1600 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682

W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.