znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > „Leczenie endodontyczne u dzieci – amput...

„Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne”

termin: 20.05.2017

„Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne”

„Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne”

Prowadzący: dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak - specjalista 1° stomatologii ogólnej, specjalista 2° stomatologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej, European Academy of Paediatric Dentistry oraz sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Część teoretyczna (3 godziny)

• krótki wstęp na temat biologii miazgi zębów mlecznych i stałych niedojrzałych
• diagnostyka stanów chorobowych miazgi – kompleksowa ocena objawów klinicznych, radiologicznych i śródzabiegowych oraz wynikające z nich możliwości leczenia
• diagnostyka radiologiczna w endodoncji wieku rozwojowego - czy należy bać się wykonywania zdjęć RTG u dzieci?
• metody opracowywania ubytków próchnicowych i wynikające z nich korzyści dla miazgi (stepwise excavation, częściowe opracowanie ubytku)
• izolacja pola zabiegowego koferdamem – technika zakładania koferdamu u dzieci, obowiązek czy procedura poprawiająca jakość leczenia i komfort pacjenta
•  techniki znieczulenia miejscowego przed leczeniem endodontycznym u dzieci
• przyżyciowe metody leczenia miazgi zębów mlecznych (amputacyjne):
o dewitalizujące: formokrezol, elektrochirurgia, laser
o podtrzymujące: aldehyd glutarowy, siarczan żelaza, podchloryn sodu
o regenerujące: wodorotlenek wapnia, cement MTA
• leczenie kanałowe zębów mlecznych - omówienie wskazań i przeciwwskazań do leczenia kanałowego, płynów stosowanych do irygacji w endodoncji zębów mlecznych oraz materiałów do wypełnień kanałów
•  przyżyciowe metody leczenia miazgi w zębach stałych rozwijających się:
o pokrycie bezpośrednie, amputacja częściowa lub całkowita miazgi koronowej – postępowanie zalecane w odwracalnych stanach zapalnych miazgi
o analiza przypadków klinicznych.
• leczenie kanałowe w zębach stałych niedojrzałych:
o apeksyfikacja - zalety i wady procedury jednoetapowej (MTA, Biodentyna) nad wieloetapową (wodorotlenek wapnia)
o rewaskularyzacja czy/i regeneracja – co potrafimy i dokąd zmierzamy, procedury zgodne z wytycznymi AAE i EES (2016)
• odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym i jej znaczenie dla podtrzymania efektów leczenia - prezentacja i analiza wybranych przypadków klinicznych

Część praktyczna (3 godziny)

• quiz radiologiczny - analiza zdjęć RTG (choroba próchnicowa, zmiany w tkankach otaczających korzenie, resorbcja korzeni zębów mlecznych fizjologiczna i patologiczna)
• metody zakładania koferdamu u dzieci (praca na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów oraz zmodyfikowana technika izolacji w jednej ćwiartce
• wykonanie całkowitej amputacji miazgi koronowej w zębie mlecznym (model fantomowy) wybraną techniką – od preparacji ubytku do odbudowy zęba
• opracowanie i wypełnienie trzech kanałów korzeniowych w zębie mlecznym – technika i zakres pracy narzędziami ręcznymi i maszynowymi
• pokaz jednoetapowej apeksyfikacji w zębie stałym niedojrzałym (MTA, Biodentyna)

Termin: 20 maja 2017 r. (sobota), godz. 10:00 – 16:00
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1000 zł, pozostali 1100 zł
Miejsce: Dental Day - Warszawa, ul. Środkowa 1 (róg ul. Wileńskiej)
Punkty edukacyjne: 6 punktów edukacyjnych
Zgłoszenia:
ARS DENTAL
Tel.: (22) 617-81-05
e-mail: szkolenia@arsdental.pl