znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Leczenie ortodontyczne niewymagające wsp...

Leczenie ortodontyczne niewymagające współpracy pacjenta – Sabbagh Universal Spring / SUS² – aparat do dystalizacji – kurs praktyczny

termin: 02 - 03.02.2018

Leczenie ortodontyczne niewymagające współpracy pacjenta – Sabbagh Universal Spring / SUS² – aparat do dystalizacji – kurs praktyczny

Leczenie ortodontyczne niewymagające współpracy pacjenta – Sabbagh Universal Spring / SUS² – aparat do dystalizacji – kurs praktyczny

Wykładowca: Prof. dr. 

Program:

Celem niniejszego kursu jest przedstawienie biomechaniki, tak nowej, jak i uznanej, a także przydatnych pomysłów i sztuczek ortodoncji współczesnej oraz pokazanie, jakie są jej możliwości i ograniczenia. Wykłady obejmą zagadnienia diagnozy i terapii poparte podaniem uzasadnień naukowych i przedstawieniem przypadków, które przydadzą się praktykom. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na współpracę interdyscyplinarną, stawy skroniowo-żuchwowe oraz równowagę między funkcją a estetyką.
Aparat SUS² (Sabbagh Universal Spring) to stały międzyszczękowy aparat teleskopowy ze sprężyną zintegrowaną.
Jego uniwersalny rozmiar, łatwa obsługa oraz szybka aktywacja pozwalają na efektywne leczenie – zwłaszcza u następujących pacjentów:
źle współpracujących
z tyłożuchwiem
z tyłozgryzem jednostronnym
dorosłych mających wskazania do niechirurgicznego przerzucania zgryzu
z aplazją 35/45
z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych lub bezdechem w czasie snu.
Nawet u dorosłych możliwe jest uniknięcie stosowania wyciągu zewnątrzustnego, wykonywania ekstrakcji lub chirurgicznego korygowania wad zgryzu.
Ponadto, przy łącznym zastosowaniu aparatu SUS² i miniśrub (śrub tomas®), możliwe jest dokonywanie daleko idących korekt, zwłaszcza w ramach przygotowania pacjentów do postępowania protetycznego.

Miniśruby / TAD zapewniają niewidoczne, nie wymagające współpracy zakotwienie szkieletowe. Łatwo je umieścić, a następnie usunąć po ukończeniu przemieszczeń zębów. Umożliwiają wiele ruchów, które były niemal niewykonalne przy zastosowaniu konwencjonalnych aparatów i mogą również pozwolić na uniknięcie ekstrakcji lub chirurgii.

Przegląd dostępnych systemów miniśrub / TAD, samogwintujących, samowkręcających
Wskazania i przeciwwskazania
Opis systemu miniśrub „tomas®”
Zakotwienie i biomechanika
Trójwymiarowa kontrola nad przemieszczeniami zębów
Procedura wprowadzania i usuwania miniśrub
Opisy przypadków, rozwiązywanie problemów i dyskusja

Szczegółowe przedstawienie podstawowych zasad funkcjonalnego wysuwania żuchwy (przerzucania zgryzu), wraz ze wskazaniami i ograniczeniami oraz efektami zębowo-wyrostkowymi i szkieletowymi na podstawie opisów terapii przypadków i dowodów naukowych. W części praktycznej przewidziano ćwiczenia z montażu i aktywacji aparatu oraz omówienie retencji i rozwiązywania problemów.

Grupa docelowa:
Ortodonci, Asystentki dyplomowane

Harmonogram:

Dzień 1:

09:00-10:30 Zasady i biomechanika czynnościowego wysuwania żuchwy (przerzucanie zgryzu)
10:30-11.00 Przerwa na kawę
11:00-12:30 Niechirurgiczne przerzucanie zgryzu u dorosłych (unikanie zabiegu chirurgicznego)
12:30-13:30 Przerwa na obiad
13:30-15:00 Niezależne od współpracy prowadzenie przypadków wad klasy II u młodzieży
Leczenie tyłozgryzu jednostronnego; zamykanie przestrzeni w hipodoncji 35/45

15:00-15:30 Przerwa na kawę
15:30-17:00 Postępowanie kliniczne, montaż i usuwanie, retencja i dyskusja

Dzień 2:

09:00-10:30 Zasady i biomechanika systemów zakotwienia szkieletowego (TAD)
10:30-11.00 Przerwa na kawę
11:00-12:30 Łączne zastosowanie SUS² i TAD, niechirurgiczne leczenie przypadków zgryzu otwartego (unikanie zabiegu chirurgicznego)
12:30-13:30 Przerwa na obiad
13:30-15:00 Przegląd dostępnych miniśrub / TADów, tomas®, amda®, itd.
15:00-15:30 Przerwa na kawę
15:30-17:00 Postępowanie kliniczne, montaż i usuwanie, rozwiązywanie problemów, retencja i dyskusja

Wymagane narzędzia:
igłotrzymacz Bachmann Medium z kółkiem podporowym
000-035-00
kleszcze Adamsa Maxi
004-095-00
kleszcze do cięcia Maxi
004-266-00
kleszcze do cięcia ligatur Mini
004-266-00
suwmiarka stomatologiczna Beerendonk
042-750-00

Termin: 2 - 3 lutego 2018
Miejsce: Warszawa (Golden Floor Plaza)
Cena Kursu: Od 2900 zł do 3150 zł
Informacje: www.polkard.pl