znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Licówki porcelanowe – planowanie, prepar...

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

termin: 29 - 30.03.2019

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

Wykładowca: dr n. med. Karolina Mazurek

Osiągnięcie najwyższej estetyki w pracach protetycznych wymaga zastosowania innowacyjnych technik preparacji zębów, a także korzystania z najnowocześniejszych materiałów dostępnych w zakresie techniki dentystycznej. Umiejętność połączenia tych rzeczy prowadzi do osiągnięcia zamierzonego wyniku.
Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji lekarzy stomatologów w zakresie planowania i przeprowadzania leczenia w strefie odcinka estetycznego pod kątem estetycznych uzupełnień protetycznych.

Ramowy program usługi
Planowanie leczenia estetycznego
Jaki rodzaj uzupełnienia zastosować w odcinku przednim korona, licówka, odbudowa materiałem złożonym
Jak zaplanować rekonstrukcję estetyczną całego łuku. Kiedy nie robić licówek, a kiedy jest to najlepsze rozwiązanie – wskazania i przeciwwskazania, przyczyny niepowodzeń w leczeniu protetycznym
Wizualizacja leczenia i komunikacja z pacjentem, wax-up, mock-up,
Praca zespołowa dla osiągnięcia idealnego efektu, współpraca lekarz-technik
Współpraca z laboratorium protetycznym – dobór koloru, projekt uzupełnień, dokumentacja fotograficzna
Dobór właściwego materiału ceramicznego do wykonania licówek i konsekwencje złych wyborów, podział ceramik dentystycznych.
Sposoby, wytyczne do preparacji zębów.
Technika szlifowania do licówek – cz. teoretyczna
Technika wykonania licówek typu no-prep, czy to wogóle możliwe?
Wyciski precyzyjne – prawidłowe pobieranie wycisków;
Kontrola uzupełnień w jamie ustnej – kolor, kształt, oczekiwania pacjenta
Cementowanie adhezyjne – najważniejsza procedura;materiały i techniki
Uzupełnienia tymczasowe na oszlifowanych filarach

Część praktyczna
Przygotowanie indeksów silikonowych do szlifowania;
Szlifowanie filarów do licówek, narzędzia i technika;
Wykonanie uzupełnień tymczasowych na oszlifowanych filarach;

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik ma kompletną i uporządkowaną wiedzą z zakresu:
planowania, szlifowania, pobierania wycisków, wykonania prowizorium i cementowania ostatecznego licówek.
przypadków, w których można, a w których nie można wykonać licówek protetycznych;
wytycznych dla licówek porcelanowych oraz wykonanych z kompozytu laboratoryjnego;
rodzajów licówek prepless i nonprep;
przykładów klinicznych pokazujących wszystkie omawiane etapy pracy, efekty przed i po, napotykane trudności oraz niepowodzenia;
sposobów preparacji zębów do licówki;
postępowania minimalnie inwazyjnie w protetyce stomatologicznej i w innych sytuacjach.
potrafi samodzielnie:
dobrać rodzaj wiertła oraz kontrolować głębokość preparacji do 0,1 mm
pobierać precyzyjny wycisk z mas a-silikonowych w technikach jedno- i dwuczasowych
dobrać kolor licówki współpracując z technikiem dentystycznym na miejscu i na odległość
przygotować ząb i licówkę do ostatecznego cementowania
wykonać licówkę prowizoryczną, tymczasowo osadzić i potem bez problemu zdjąć
rozwinął kompetencje:
projektowania estetycznego uśmiechu przy pomocy wax-up’u i mock-up’u
prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem licówek porcelanowych.

Termin: 29-30 marca 2019
Miejsce: Częstochowa
godz. 10-17
Cena: 3950 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100