znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia

Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia

termin: 19 - 20.04.2018

Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia

Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia

Prowadzący: Prof. Hyo-Sang Park

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Wprowadzenie i rys historyczny.
2. Założenia i przebieg zabiegu operacyjnego.
3. Możliwa lokalizacja implantu.
4. MIA (Micro-implant Anchorage) – mechanika ślizgowa.
5. Zastosowanie kliniczne:
• intruzja zębów trzonowych,
• cofanie zębów trzonowych,
• dystalizacja całego uzębienia,
• mezjalizacja zębów trzonowych,
• rozwiązywanie trudnych przypadków,
• leczenie zaburzeń linii środka,
• asymetryczne przesunięcia zębów,
• korygowanie skośnego przebiegu płaszczyzny zgryzowej.
6. Wykorzystanie zasad mechaniki ślizgowej MIA
w biomechanice.
7. MIA w biomechanice leczenia szkieletowej wady dotylnej:
• prezentacja przypadków.
8. MIA w biomechanice leczenia nieekstrakcyjnego:
• prezentacja przypadków.
9. MIA w leczeniu wad doprzednich.
10. Leczenie zgryzu otwartego.
11. Leczenie zgryzu głębokiego.
12. Sukces i niepowodzenia.
13. Analiza kliniczna.
Dzień 2
1. Instrumentarium i szczegółowe omówienie procedur
chirurgicznych.
2. Możliwe lokalizacje miniwszczepów.
3. Ćwiczenia na modelach:
• okolica zatrzonowcowa,
• bezzębny odcinek wyrostka zębodołowego – zakładanie
sprężyny NiTi).
4. Ćwiczenia na modelach:
• miniimplant w szczęce od strony policzkowej,
• miniimplant w szczęce od strony podniebiennej,
• miniimplant w żuchwie od strony policzkowej.
5. Prezentacja przypadków:
• MIA w wadzie zgryzu towarzyszącej III klasie szkieletowej,
• leczenie zgryzu otwartego,
• leczenie zgryzu głębokiego,
• miniimplanty w ortodoncji lingwalnej.
6. Analiza kliniczna – jak unikać problemów i maksymalizować osiągnięcie sukcesu.

Prof. Park ceni realne doświadczenie, dlatego podczas kursu będzie okazja do wielokrotnego ćwiczenia
omawianych rozwiązań w praktyce. W tym celu zapewniamy do pracy typodont, miniimplanty i śrubokręty
firmy Dentos. Po ukończonym kursie będzie można zabrać typodont z wkręconymi śrubami jako model
demonstracyjny dla własnych Pacjentów.
Niewątpliwym atutem szkolenia jest fakt, że profesor Park wspiera Uczestników na każdym etapie ćwiczeń:
demonstruje jak wkręcać miniimplanty, zwraca uwagę jak ułożyć rękę i jakiej użyć siły, wskazuje czynniki ryzyka
i sukcesu. Sprawdza każdy wkręcony implant.

Zapewniamy:
• Tłumaczenie zajęć na język polski. Tłumaczem będzie dr hab. n. med. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw., doświadczona klinicystka i znawca tematu zastosowań miniimplantów w ortodoncji.
• Typodont, który po szkoleniu będzie można wykorzystywać jako model demonstracyjny.
• Kawę, słodki poczęstunek i lunch w każdym dniu szkolenia.

Data 19-20.04.2018
Miejsce: Hotel Airport, ul 17 stycznia 24, Warszawa
Koszt:  3 200,00 PLN
Informacje: 22 651 84 09, 22 497 83 77 lub biuro@ortotrading.com.pl