znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Model Biznesowy DentalWay – Koordynator ...

Model Biznesowy DentalWay – Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej

termin: 24 - 25.05.2019

Model Biznesowy DentalWay – Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej

Model Biznesowy DentalWay – Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej

Prowadzący: mgr Marek Dornowski

Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone dla dentystów, menadżarów oraz właścicieli placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze.

Cel edukacyjny
Nowoczesna stomatologia stawia przed dentystami i menedżerami placówek stomatologicznych nowe wyzwania. Dentysta musi znać się na leczeniu, obsłudze pacjenta, organizacji gabinetu, negocjacjach handlowych i pełnić wiele innych funkcji. Nasze szkolenie dedykujemy dentystom, menedżerom i właścicielom placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
finansowania procedur stomatologicznych
tworzenia standardów obsługi pacjenta w swojej placówce
budowania łańcucha wartości dodanej
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
analizy potrzeb pacjentów
tworzenia przekazów komunikacyjnych dostosowanych do określonych grup
stosowania różnych technik negocjacyjnych
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumienia znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu.

Zakres szkolenia:
Funkcjonowanie nowoczesnych placówek stomatologicznych (jak zmienia się i rozwija nowoczesna stomatologia)
Praktyczne wdrażanie trendów stomatologicznych w placówce Podstawowe pojęcia finansowe niezbędne do oceny opłacalności leczenia Strategie finansowania procedur stomatologicznych
Koordynacja leczenia pacjentów zagranicznych Nowoczesne standardy obsługi pacjenta Obsługa pacjenta jako proces
Podział na segmenty pacjentów oraz określenie potrzeb każdego z nich
Praktyczne narzędzia i przekazy komunikacyjne skierowane do poszczególnych grup pacjentów Rola koordynatora leczenia w budowaniu wartości usługi stomatologicznej
Budowanie łańcucha wartości dodanej. Dlaczego pacjent się u nas leczy? Co tak naprawdę sprzedajemy?
Budowanie relacji interpersonalnych
Komunikacja lekarz–pacjent– koordynator leczenia Strategie negocjacyjne
Techniki negocjacyjne do zastosowania natychmiast Kompromis vs konsensus
Case studies negocjacji – co działa, co nie działa, czego robić nie wolno. Jak krok po kroku zrobić to, co się sprawdza w praktyce?

Termin: 24-25 maja 2019
Miejsce: Katowice
godz. 10-17
Cena: 2450 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100