znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Model Komunikacji DentalWay – Lekarz jak...

Model Komunikacji DentalWay – Lekarz jako lider, przywódca i motywator

termin: 11 - 12.05.2019

Model Komunikacji DentalWay – Lekarz jako lider, przywódca i motywator

Model Komunikacji DentalWay – Lekarz jako lider, przywódca i motywator

Prowadzący: Kamil Kuczewski

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli gabinetów stomatologicznych.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest ukształtowanie przez Uczestników własnego stylu przywództwa, w oparciu o swoje mocne strony. Uczestnicy szkolenia poznają sposoby budowania własnej wiarygodności, silnej argumentacji oraz skutecznej perswazji. Nauczą się stosować różnego rodzaju metody motywacyjne oraz dopasowywać je do charakteru poszczególnych osób. Dowiedzą się również, jak typ osobowości wpływa na komunikację oraz życie zawodowe. Dzięki szkoleniu Uczestnicy, mają możliwość przyjrzenia się sobie w roli przełożonego/lidera pod kątem budowania autorytetu, inspirowania innych do działania oraz odkrywania w sobie charyzmy potrzebnej do bycia świadomym i skutecznym przywódcą.

Ramowy program usługi
I. JA, CZYLI KTO? MY, CZYLI ZESPÓŁ
Quo vadis liderze? – porywająca wizja jako źródło Twojej siły.
Skuteczne, a nieskuteczne zwerbalizowanie wizji.
Kim jestem i po co to robię, czyli tożsamość i misja lidera w organizacji i jej wpływ na zaangażowanie pracowników.
Jak generować zmianę w postawach podwładnych? – zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań.
Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność – poziomy neurologicznego funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
Inspirowanie zespołu – jak tworzyć pracowników-zapaleńców?
Zachęcanie pracowników do samodzielnego myślenia, czyli tworzenie przestrzeni wzrostu dla zespołu.
II. MOTYWOWANIE – KLUCZOWY ZASÓB LIDERA
Teorie motywowania i ich zastosowanie w praktyce:
teoria potrzeb Maslowa,
czynniki motywacji i higieny (demotywacji) wg. Herzberga,
ludzie spod znaku X i Y wg. McGregora,
modyfikacja zachowań Skinnera.
Wyniki badań dotyczących zaangażowania pracowników według Instytutu Gallupa.
12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników w realizację celów firmy.
Metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.
Model motywacji Victora Vrooma, czyli co decyduje o sile motywacji człowieka?
III. PRAWA PRZYWÓDZTWA
Jak skłonić ludzi do uczestnictwa, by realizować prawo wpływu.
Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
Lider znajduje marzenie, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem marzenie – prawo przekonywania.
Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? – prawo ciągłości procesu.
Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill – jak realizować prawo zwycięstwa?
IV. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
Zdefiniowanie przywództwa sytuacyjnego.
Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
Zmiany etapów rozwoju jednostki zależnie od zadania lub celu.
Jak wychodzić naprzeciw realnym możliwościom jednostki?
V. GENEROWANIE ZMIANY
Waga zarządzania zmianą – szansa, czy zagrożenie?
Jak zarządzać procesem wprowadzania zmiany?
Zaangażowanie i wpływ pracowników na planowanie zmian.
Agent zmiany, czyli Ty?
Osiem strategii zarządzania zmianą.
VI. WSPIERAJĄCA INFORMACJA ZWROTNA
Rola i znaczenie informacji zwrotnej:
wspieranie współpracy w zespole,
dążenie do rozwoju pracowników,
budowanie atmosfery otwartości,
wzajemne motywowanie.
Zasady udzielania informacji zwrotnej podwładnym.
Jak przygotować się do rozmowy z podwładnym.
Wspierająca informacja zwrotna – model 2+2.
Rozmowa zorientowana na zmianę postawy podwładnego, a rozmowa korygująca.
Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej.
Efekty usługi
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę:
Jak stosować prawa efektywnego przywództwa?
Jak rozpoznawać i wykorzystywać fazy wzrostu przywództwa oraz jak je realizować na gruncie zawodowym?
Jakie są mechanizmy motywacyjne, którymi będzie mógł oddziaływać na zespół i pacjentów?
Jakie są wyniki 20 letnich badań Instytutu Gallupa (ponad milion przebadanych pracowników) dotyczących czynników zaangażowania pracowników?
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
Wyznacza cele pacjentom oraz inspiruje ich do działania.
Wykorzystuję istotę 6 praw przywództwa w pracy z pacjentem.
Wdraża zmianę, która odgrywa ogromną rolę w rozwoju organizacji i ludzi.
Wykorzystuje macierz Kena Blancharda i rozumie, kiedy wpierać, a kiedy ukierunkowywać podwładnych.
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Rozwijania motywacji do działania w innych.
Budowania w ludziach motywacji w oparciu o poszerzony zakres wiedzy na temat teorii i procesów motywowania ludzi (Maslow, Herzberg, McGregor).
Wzmacniania siły motywacji (pozna model Victora Vrooma).
Udzielania informacji zwrotnej i rozumienia jej wagi oraz przydatności w procesie motywowania do podjęcia działania i planowania leczenia.
Udzielania informacji zwrotnej również w zespole pracowniczym.

Termin: 11-12 maja 2019
Miejsce: Warszawa
godz. 10-17
Cena: 2000 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100