znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Model Konsultacji – Konsultacja, prezent...

Model Konsultacji – Konsultacja, prezentacja i akceptacja interdyscyplinarnych planów leczenia

termin: 08 - 09.06.2019

Model Konsultacji – Konsultacja, prezentacja i akceptacja interdyscyplinarnych planów leczenia

Model Konsultacji – Konsultacja, prezentacja i akceptacja interdyscyplinarnych planów leczenia

Prowadzący: Kamil Kuczewski

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów.

Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności Uczestników z zakresu konsultacji stomatologicznej, w której dochodzi do analizy stanu zębów jamy ustnej, badań dodatkowych (pantomogram, punktowe RVG, tomografii komputerowej), badania poziomu świadomości pacjenta oraz wiedzy na temat problemów stomatologicznych. Uczestnicy szkolenia pogłębią kompetencje w zakresie analizowania typów osobowości pacjenta, analizowania ich poziomu stomatologicznego IQ oraz planowania leczenia na podstawie danych wejściowych tak, by pacjent zaakceptował plan leczenia, który Uczestnicy będą potrafili budować w sposób optymalny. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się jak poprawnie połączyć potrzeby emocjonalne pacjentów, style życia, możliwości finansowe oraz potrzeby życiowe niezbędne do przygotowania panu leczenia, który powinien być zrealizowany w 100%.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
Czynników, mających wpływ na planowanie leczenia interdyscyplinarnego.
Najnowszych możliwości opartych o narzędzia technologii cyfrowej wykorzystywane w leczeniu stomatologicznym.
Dostępnych procedur badania – protetyka, estetyka, implantologia, okluzja.
Prowadzenia wywiadu z pacjentem oraz rozpoznawania jego potrzeb.
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
Aktywnie słucha równocześnie angażując rozmówcę (pacjenta) do obszernego wypowiadania się i ujawniania swoich prawdziwych potrzeb, obaw, obiekcji oraz nawyków, które mają wpływ na decyzje o podjęciu leczenia.
Weryfikuje problemy uświadomione oraz problemy nieuświadomione, następnie w sposób zaplanowany i merytoryczny przedstawia pacjentowi propozycje leczenia stomatologicznego.
Prowadzi efektywne rozmowy z pacjentami, zarówno o aktualnym stanie zdrowia, przywróceniu funkcji, estetyce, jak i cenach planowanego leczenia, których szacowany czas powinien wynosić 5-20 minut.
Zwiększa efektywność w obszarach najszybciej się rozwijających – rozmowa o okluzji, implantologii, estetyce, protetyce.
Buduje harmonogram leczenia w oparciu o styl życia, możliwości finansowe i czasowe pacjenta.
Prezentuje plan leczenia w oparciu o psychologiczne potrzeby, nieuświadomione problemy oraz analizę obiekcji pacjenta.
Analizuje sytuacje stanu jamy ustnej, typy psychologiczne pacjenta i na tej podstawie planuje leczenie oraz prezentuje plan leczenia w sposób dopuszczalny i motywujący dla pacjenta. Prowadzi to do kilkukrotnego zwiększania akceptacji planów leczenia pacjentow
Prezentuje pojedyncze problemy stomatologiczne (próchnica, leczenie kanałowe, resekcja wierzchołka, most stomatologiczny, korona), a także przedstawia rozległe plany interdyscyplinarne – leczenie bezzębia, leczenie stanów zapalnych, przywracanie funkcji i estetyki.
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z obsługą pacjenta.

Zakres szkolenia:
Budowanie marki osobistej
Metody docierania do pacjentów na duże zabiegi stomatologiczne
Innowacje w stomatologii budujące zainteresowanie pacjentów – budowanie przewagi konkurencyjnej
Potrzeby psychologiczne pacjentów
Formularze do konsultacji pacjentów
Siła pierwszego wrażenia
Budowanie otwartości do rozmowy bez tematów tabu
Badanie potrzeb
Analiza potrzeb uświadomionych i nieuświadomionych
Procedura badania
Wstęp do konsultacji – dialog rozgrzewający, finansowy i techniczny
Prezentacja problemów stomatologicznych
Rozmowy o przywróceniu zdrowia
Rozmowa o przywróceniu funkcji
Rozmowa o estetyce
Rozmowa o cenach i płatnościach
Rozmowa o potrzebach uświadomionych i nieuświadomionych
Optymalizacja planu leczenia przed prezentacją
Prezentacja optymalnego planu leczenia
Motywacja – badania, analizy fakty i metody podtrzymania motywacji
Budowanie harmonogramu leczenia w oparciu o styl życia, możliwości finansowe, i czasowe pacjenta
Prezentacja planu leczenia w oparciu o psychologiczne potrzeby, nieuświadomione problemy, analizę obiekcji pacjenta
Budowanie interdyscyplinarnego planu leczenia
Prezentacja interdyscyplinarnego planu leczenia

Termin: 8-9 czerwca 2019
Miejsce: Warszawa
godz. 10-17
Cena: 2000 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100