znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Model Profesjonalnej Higienizacji – Narz...

Model Profesjonalnej Higienizacji – Narzędzia diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie higieny stomatologicznej

termin: 27 - 28.04.2019

Model Profesjonalnej Higienizacji – Narzędzia diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie higieny stomatologicznej

Model Profesjonalnej Higienizacji – Narzędzia diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie higieny stomatologicznej

Prowadząca: dyp. hig. Katarzyna Ostrowska

Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzenia profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej dla poszczególnych grup pacjentów. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie w poszczególnych sytuacjach, które mogą ich spotkać podczas samodzielnej pracy z pacjentem, sposobami ich rozwiązania. Zapoznają się z narzędziami do skutecznej motywacji pacjenta, która będą utrwalać podczas warsztatów. Poznają i przećwiczą metody pracy z poszczególnymi rodzajami pacjentów (ortodontyczny, periodontologiczny, protetyczny, chirurgiczny, pedodontyczny, geriatryczny). Podczas szkolenia zostanie przedstawiany i przećwiczony innowacyjny system PeriodontalChart służący graficznemu i procentowemu przedstawieniu stanu jamy ustnej pacjenta. Dzięki możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursanci rozwiną kompetencje rozwoju zawodowego i społecznego.

Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się z indywidualnymi narzędziami diagnostycznymi, które w sposób prawidłowy dopasuje do poszczególnego rodzaju pacjenta.
Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu przeprowadzania indywidualnego instruktażu pacjenta w zależności od przynależnej grupy (ortodontyczny, periodontologiczny, protetyczny, chirurgiczny, pedodontyczny, geriatryczny).
Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie posiadać kompetencje umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie wizyty higienizacyjnej pacjenta; ortodontycznego, periodontologicznego, protetycznego, chirurgicznego, pedodontycznego oraz geriatrycznego.

Ramowy program usługi:
Przywitanie pacjenta
Typy osobowości
Analiza psychologiczna poziomów przywództwa
Budowanie autorytetu higienistki
Plan wizyty pierwszorazowej i wizyt kontrolnych
Badanie nawyków pacjentów
Rozmowa przed zabiegiem
Prezentacja efektów zabiegu
Instruktaż higieny
Narzędzia motywacyjne
Budowanie stomatologicznego IQ
Budowanie autorytetu lekarzy
Używania języka korzyści w rozmowach z pacjentem
Studium przypadków- dopasowywanie odpowiednich modeli pracy do wybranych grup pacjentów
Analiza poprawności wykonywanych procedur
Radzenie sobie z obiekcjami pacjentów
Jak zarabiać więcej - innowacyjne zabiegi dedykowane higienistkom

Termin: 27-28 kwietnia 2019
Miejsce: Katowice
godz. 10-17
Cena: 2000 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100