znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta – ...

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta – Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

termin: 30 - 31.03.2019

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta – Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta – Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

Prowadzący: Kamil Kuczewski

SZKOLENIE DLA: rejestratorek, higienistek, asystentek. Szczególnie polecane osobom i klinikom, które chcą rozwijać kompetencje pozyskiwania pacjentów na kompleksowe leczenie stomatologiczne.

Cel edukacyjny
Dwudniowe szkolenie, które uczy personel pomocniczy w jaki sposób, krótko i zwięźle, badać potrzeby pacjentów, prezentować bogatą ofertę gabinetu, rozmawiać z wymagającymi pacjentami na temat drogich usług stomatologiczne (protetycznych, implantologicznych) mając jednocześnie wysokie kompetencje przywództwa w stosunku do współpracowników.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy Uczestników związanej z wykonywaniem zawodu rejestratorki, asystentki i higienistki stomatologicznej w prywatnych placówkach służby zdrowia, w szczególności w placówkach stomatologicznych. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się, w jaki sposób rozróżniać przekonania pacjentów, które wpływają w sposób pozytywny lub negatywny na chęć rozmowy oraz przedstawiania swoich oczekiwań i potrzeb. Ponadto Uczestnik potrafi sklasyfikować wymagania klientów oraz na ich podstawie zaprezentować odpowiednie usługi stomatologiczne.
Jednym z celów szkolenia jest nabycie kompetencji przywódczych przez tych Uczestników, które są wzorem dla pozostałego personelu pomocniczego.

Ramowy program usługi
Asertywność
Jaki związek mają słowa z generowaniem określonych emocji, kształtowaniem dobrych lub złych relacji oraz tworzeniem się nieporozumień i konfliktów;
Różnice między konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną;
4 poziomy komunikatu w oparciu o model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun’a; – czyli jak odczytać to co nie zostało wyrażone, a co jest ważne dla drugiej strony oraz jak wyrażać w jasny sposób to co dla nas jest ważne;
Różnice między komunikatem TY a komunikatem JA;
Sabotujące przekonania, które powstrzymują nas przed udzielaniem informacji zwrotnej;
Sabotujące przekonania, które motywują nas do udzielania destruktywnej informacji zwrotnej – Efekt Pigmaliona;
Model Nonviolent Communiaction w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji;
​Wspierająca informacja zwrotna
Rola i znaczenie informacji zwrotnej:
budowanie atmosfery otwartości,
wspieranie współpracy w zespole
dążenie do rozwoju pracowników
wzajemne motywowanie.
Zasady udzielania informacji zwrotnej podwładnym.
Jak przygotować się do rozmowy z podwładnym.
Wspierająca informacja zwrotna – model 2+2.
Rozmowa zorientowana na zmianę postawy podwładnego, a rozmowa korygująca.
Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej.
Motywowanie – kluczowy zasób lidera
Teorie motywowania i ich zastosowanie w praktyce:
teoria potrzeb Maslowa,
czynniki motywacji i higieny (demotywacji) wg. Herzberga,
ludzie spod znaku X i Y wg. McGregora,
modyfikacja zachowań Skinnera.
Wyniki badań dotyczących zaangażowania pracowników Instytutu Gallupa.
12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników w realizację celów firmy.
Metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.
Model motywacji Victora Vrooma, czyli co decyduje o sile motywacji człowieka?
Segmentowanie pacjentów
Awatar pacjentów
Potrzeby pacjentów na stomatologie zachowawczą i endodoncję
Potrzeby pacjentów na protetykę
Potrzeby pacjentów na implantologię
Potrzeby pacjentów na stomatologie estetyczną
Gotowe odpowiedzi na pytania pacjentów w oparciu o najczęściej występujące potrzeby
Prezentacje usług stomatologicznych
Sekwencje prezentacji
Zasady profesjonalnej prezentacji usług stomatologicznych
Prezentacje oparte o potrzeby
Prezentacje w oparciu o 5 poziomów przywództwa Maxwella
Prezentacje oparte o awatar pacjenta
Prezentacje usług implantologicznych, protetycznych, stomatologii estetycznej, zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
Przywództwo a wymagający pacjenci
Jak skłonić ludzi do uczestnictwa, by realizować prawo wpływu.
Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
Lider znajduje marzenie, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem marzenie – prawo przekonywania.
Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? – prawo ciągłości procesu.
Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill – jak realizować prawo zwycięstwa?
Przywództwo a współpracownicy
Zaangażowanie współpracowników. Kim jestem i po co to robię? – czyli tożsamość i misja lidera w organizacji
Jak generować zmianę w postawach podwładnych? – zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań.
Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność – poziomy neurologicznego funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
Zachęcanie pacjentów do samodzielnego myślenia, czyli tworzenie przestrzeni wzrostu dla zespołu

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą:
Roli oraz znaczenia informacji zwrotnej.
Różnic występujących pomiędzy konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną.
Modelu kwadratu komunikacyjnego F. Sch. Von Thun’a.
Modelu Nonviolent Communication w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji.
Neurologicznych poziomów funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
Teorii motywowania oraz modelu motywacji Victora Vrooma.
Misji lidera organizacji oraz zmian zachodzących w jego tożsamości.
Po szkoleniu Uczestnik posiada następujące umiejętności:
Rozpoznaje potrzeby pacjentów oraz na ich podstawie dokonuje segmentacji.
Rozróżnia przekonania powstrzymujące oraz motywujące człowieka przez udzielanie informacji zwrotnej.
Tworzy pacjentom przestrzeń i możliwości zachęcające do samodzielnego myślenia.
Odpowiada w sposób płynny i konkretny na pytania zadawane przez pacjentów, bazując na najczęściej występujących potrzebach.
Prezentuje usługi stomatologiczne w sposób profesjonalny, adekwatny do oczekiwań klientów, uwzględniając przy tym ich podział.
W odpowiedni sposób przygotowuje się do rozmowy z podwładnym, dzięki czemu unika błędów podczas udzielania informacji oraz wpływa na postawę słuchacza, za pomocą rozmowy korygującej.
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Termin: 30-31 marca 2019
Miejsce: Warszawa
godz. 10-17
Cena: 2000 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100