znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Modele Motywowania. Skuteczne i nowoczes...

Modele Motywowania. Skuteczne i nowoczesne metody budowania zaufania, stomatologicznego IQ i motywacji do leczenia

termin: 02 - 03.06.2018

Modele Motywowania. Skuteczne i nowoczesne metody budowania zaufania, stomatologicznego IQ i motywacji do leczenia

Modele Motywowania. Skuteczne i nowoczesne metody budowania zaufania, stomatologicznego IQ i motywacji do leczenia

PROWADZĄCY: Kamil Kuczewski

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich lekarzy, którzy chcą zwiększyć liczbę kontynuacji leczenia, akceptowania przez pacjentów droższych i lepszych rozwiązań stomatologicznych.
Case Study: Trzech dentystów pracujących w tej samej placówce stomatologicznej, na tych samych stanowiskach z możliwością wykonywania takich samych usług. Każda z tych trzech osób posiada zupełnie inną liczbę pacjentów, całkowicie różny % kontynuacji i dokańczania planów leczenia, co skutkuje dysproporcją obrotów finansowych w każdym miesiącu - dlaczego lekarze posiadający teoretycznie te same możliwości posiadają zupełnie inne efekty?....odpowiedź na szkoleniu.

KORZYŚCI
Kompetencje rozwijane na szkoleniu
• Protokoły wizyt różnych typów pacjentów.
• Budowanie marki osobistej lekarza.
• Rozpoznawanie i sklaryfikowanie potrzeb uświadomionych.
• Budowanie stomatologicznego IQ pacjentów.
• Motywowanie do leczenia potrzeb nieuświadomionych.
• Sekwencje prezentacji rozwiązań.
• Język korzyści.
• Rozmowa o kosztach i o płatnościach.
• Optymalny plan leczenia.
• Trudne rozmowy z trudnymi pacjentami.
SZKOLENIE WYRÓŻNIA
• Szkolenie pozwala nawet na podwojenie obrotów lekarzy, zwiększenie akceptacji planów leczenia nawet 2-3 krotnie.
• Uczestnicy poznają zupełnie nowe, nigdzie nieprezentowane metody pracy z motywacją pacjenta stosowane przez znanych lekarzy dentystów na całym świecie.
• Szkolenie nastawione jest na zwiększenie efektywności w obszarach najszybciej się rozwijających - rozmowa o okluzji, implantologii, estetyce, protetyce.
• Szkolenie oparte o CASE STUDY i cykl Kolba.
• Rozmowy z pacjentami zakładające czas trwania 5-15 min - każdy może wdrożyć te metody z powodzeniem.

PLAN SZKOLENIA
1. Wstęp.
2. Analiza psychologiczna pacjentów pod kątem ich systemu motywacji – behawioryzm.
3. Jak budować markę osobistą i swój profesjonalizm w oczach pacjenta - badania, analizy, fakty.
4. Komunikat JA w relacji z pacjentem, jako podstawa budowania zaufania.
5. Protokoły przyjmowania zróżnicowanych typów pacjentów.
6. Jakich błędów unikać podczas procesu przyjmowania pacjentów, by nie rozczarować pacjenta.
7. Budowanie zaufania badania, analizy, wnioski, popełniane błędy, konkretne wnioski.
8. Badanie problemów uświadomionych i nieświadomych u klientów, jako metoda wzmacniania motywacji do zakupu droższych usług.
9. Sztuka prezentacji przypadku.
10. Budowanie stomatologicznego IQ.
11. Od problemu do celu, czyli jak budować strategię sprzedażową dla konkretnego klienta.
12. Budowanie wartości leczenia - jak zadbać, by pacjent bardziej doceniał rolę lekarza i chciał płacić za efekty pracy.
13. Prezentacja emocjonalna i behawioralna usług.
14. Prezentacja usług w oparciu o wartości pacjentów.
15. Prezentacje porównawcze - jak prezentować lepsze zamiast tańszego.
16. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez inspirujące prezentacje.
17. Sekwencje prezentacji rozwiązań - biologia, zdrowie, funkcja, estetyka.
18. Indywidualizacja rozwiązań, czyli jak budować rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb konkretnego klienta.
19. Rozmowa o okluzji, estetyce, protetyce i implantologii.
20. Planowanie optymalnego leczenia.
21. Rozmowa o cenach i płatnościach, czyli jak pokonać obiekcję "za drogo".
22. Motywowanie do kontynuacji leczenia, czyli jak stworzyć klienta powracającego.
23. Problemy z motywacją - pokonywanie obiekcji.
24. Scenariusze sprzedażowe rozmów lekarz – pacjent.
25. Organizowanie leczenia interdyscyplinarnego.

W TRAKCIE PRZERW
• Rozmowy indywidualne.

PO SZKOLENIU
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.
• Zapisy do zamkniętej grupy biznesowej.
• Ćwiczenia poszkoleniowe.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
• Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.
• Skrypt szkoleniowy.

Termin: 2-3 czerwca 2018
Miejsce: Katowice
Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17
Cena: 1800 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682
W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.