znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Modele Zarządzania cz.1 Najlepsze strate...

Modele Zarządzania cz.1 Najlepsze strategie planowania i zarządzania ludźmi

termin: 04 - 05.11.2017

Modele Zarządzania cz.1 Najlepsze strategie planowania i zarządzania ludźmi

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, właścicieli i managerów posiadających, co najmniej 1 pracownika, chcących lepiej zarządzać ludźmi w celu zdecydowanego poprawienia efektów organizacyjnych i finansowych swojej placówki.

PROWADZĄCY: Kamil Kuczewski

Od 5 lat codziennie rozmawiam z właścicielami placówek stomatologicznych. Zauważyłem, że w zespołach często panuje chaos organizacyjny, brak wyraźnego przywództwa, zarządzanie oparte o intuicję bez konkretnych narzędzi budowania zespołu. Zarządzanie to podstawa skutecznego działania.  

KORZYŚCI
Postanowiliśmy, zbudować szkolenie, które nauczy:
•  Planowania i wyznaczania celów
•  Delegowania i rozliczania z zadań
•  Monitorowania i oceny efektów
•  Motywowania współpracowników
•  Budowania zespołu
•  Skutecznych narzędzi komunikowania się ze współpracownikami
•  Świadomego rozwoju własnego autorytetu
•  Wzajemnej współpracy różnych typów osobowości

SZKOLENIE WYRÓŻNIA:
•  Szkolenie NIE JEST szkoleniem korporacyjnym; Nasze szkolenie odpowiada na potrzeby zarządzania w placówkach stomatologicznych, w których pracuje od kilku do kilkunastu osób.
•  Metody są możliwe do wdrożenia przez właścicieli bez gruntownej zmiany modelu biznesowego.
•  Wiedza przekazywana przez praktyków.
•  Całość szkolenia skupiona jest wokół 1 tematu – zarządzania.
•  Szkolenie opracowane jest tylko dla placówek stomatologicznych.
•  Każdy moduł rozwiązuje problemy spotykane, na co dzień w placówkach stomatologicznych.

PLAN SZKOLENIA
1. Zarządzanie
•  Planowanie i wyznaczanie celów
•  Delegowanie zadań
•  Monitorowanie i egzekwowanie
•  Sterowanie i modyfikacja planów;
•  Ocena wyników.  
2. Budowanie autorytetu
•  Typy autorytetów i style przywództwa
•  Komunikacja z zespołem
•  Expose autorytetu
•  Przekazywanie informacji do pracowników
•  Asertywne kierowanie rozmową w oparciu o potrzeby rozmówcy  
3. Zarządzanie zespołem
•  Rekrutowanie i wdrażanie pracowników
•  Budowanie skutecznego zespołu
•  Badanie i rozwijanie kompetencji pracowników
•  Budowanie jednej wizji i wspólnego celu
•  Zarządzanie różnymi typami osobowości  
4. Przywództwo
•  Pozafinansowe motywowanie pracowników
•  Odkrywanie i rozwijanie ukrytych zasobów pracowników
•  Budowanie postawy lidera
•  Budowanie wizji i celów
•  Dawanie możliwości rozwoju
•  Budowanie kreatywnego zespołu    
5. Motywowanie
• Style motywowania
• Motywatory niefinansowe
• Programy premiowe
• Teorie motywacji - fakty i mity
• Budowanie kultury organizacji
• Więzi zespołowe, jako motywacja

W TRAKCIE PRZERW:
•  Rozmowy indywidualne
•  Test przywództwa wg Johna Maxwella  
PO SZKOLENIU:
•  Konsultacje indywidualne z prowadzącym – 2 tygodnie po szkoleniu
•  Zapisy do zamkniętej grupy biznesowej
•  Arkusz oceny poziomu zarządzania dla pracowników danej placówki

PROWADZĄCY: Kamil Kuczewski
Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Twórca projektu DentalWay - biznesowego programu rozwoju placówki stomatologicznej, który polega budowaniu modeli biznesowych i modeli komunikacji z pacjentem. Od 2005 roku specjalizuje się w psychologii osiągnięć, skutecznej komunikacji.
Występował jako wykładowca Glaxo Smith Cline, wykładowca podczas konferencji Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie, wykładach Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, CEDE.
Jego artykuły można znaleźć w gazetach Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, oraz portalach Infodent 24, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet. Praktyk przedsiębiorca specjalizujący się w szkoleniach biznesowych.
Szkolenie prowadzone jest przez osobę, która specjalizuje się w rozwoju gabinetów stomatologicznych, zatem możesz mieć pewność, że zawartość szkolenia i przykłady będą sprawdzone właśnie w branży stomatologicznej.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
1. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
2. Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu;
3. Skrypt szkoleniowy

Termin: 4-5.11.2017.
MIEJSCE:
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Bilet wczesna rejestracja 1 osoba - 15% zniżki do 30 Września 2017: 1 700,00 zł  
Bilet Warszawa 1 osoba: 2 000,00 zł  
Bilet Warszawa 2 osoby 10% zniżki: 3 600,00 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
Informacje:
http://dentalway.pl/