znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Modele Zarządzania cz.1 Najlepsze strate...

Modele Zarządzania cz.1 Najlepsze strategie planowania i zarządzania ludźmi

termin: 29 - 30.09.2018

Modele Zarządzania cz.1 Najlepsze strategie planowania i zarządzania ludźmi

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, właścicieli i managerów posiadających, co najmniej 1 pracownika, chcących lepiej zarządzać ludźmi w celu zdecydowanego poprawienia efektów organizacyjnych i finansowych swojej placówki.

PROWADZĄCY: Kamil Kuczewski

Od 5 lat codziennie rozmawiam z właścicielami placówek stomatologicznych. Zauważyłem, że w zespołach często panuje chaos organizacyjny, brak wyraźnego przywództwa, zarządzanie oparte o intuicję bez konkretnych narzędzi budowania zespołu. Zarządzanie to podstawa skutecznego działania.   

KORZYŚCI 
Postanowiliśmy, zbudować szkolenie, które nauczy: 
•  Planowania i wyznaczania celów 
•  Delegowania i rozliczania z zadań 
•  Monitorowania i oceny efektów 
•  Motywowania współpracowników
•  Budowania zespołu 
•  Skutecznych narzędzi komunikowania się ze współpracownikami 
•  Świadomego rozwoju własnego autorytetu 
•  Wzajemnej współpracy różnych typów osobowości 

SZKOLENIE WYRÓŻNIA: 
•  Szkolenie NIE JEST szkoleniem korporacyjnym; Nasze szkolenie odpowiada na potrzeby zarządzania w placówkach stomatologicznych, w których pracuje od kilku do kilkunastu osób. 
•  Metody są możliwe do wdrożenia przez właścicieli bez gruntownej zmiany modelu biznesowego.
•  Wiedza przekazywana przez praktyków.
•  Całość szkolenia skupiona jest wokół 1 tematu – zarządzania. 
•  Szkolenie opracowane jest tylko dla placówek stomatologicznych. 
•  Każdy moduł rozwiązuje problemy spotykane, na co dzień w placówkach stomatologicznych.

PLAN SZKOLENIA 
1. Zarządzanie 
•  Planowanie i wyznaczanie celów 
•  Delegowanie zadań 
•  Monitorowanie i egzekwowanie 
•  Sterowanie i modyfikacja planów; 
•  Ocena wyników.   
2. Budowanie autorytetu 
•  Typy autorytetów i style przywództwa 
•  Komunikacja z zespołem 
•  Expose autorytetu 
•  Przekazywanie informacji do pracowników 
•  Asertywne kierowanie rozmową w oparciu o potrzeby rozmówcy   
3. Zarządzanie zespołem 
•  Rekrutowanie i wdrażanie pracowników 
•  Budowanie skutecznego zespołu 
•  Badanie i rozwijanie kompetencji pracowników 
•  Budowanie jednej wizji i wspólnego celu
•  Zarządzanie różnymi typami osobowości   
4. Przywództwo 
•  Pozafinansowe motywowanie pracowników 
•  Odkrywanie i rozwijanie ukrytych zasobów pracowników 
•  Budowanie postawy lidera 
•  Budowanie wizji i celów 
•  Dawanie możliwości rozwoju 
•  Budowanie kreatywnego zespołu     
5. Motywowanie
• Style motywowania
• Motywatory niefinansowe
• Programy premiowe
• Teorie motywacji - fakty i mity
• Budowanie kultury organizacji
• Więzi zespołowe, jako motywacja

W TRAKCIE PRZERW: 
•  Rozmowy indywidualne 
•  Test przywództwa wg Johna Maxwella   
PO SZKOLENIU: 
•  Konsultacje indywidualne z prowadzącym – 2 tygodnie po szkoleniu 
•  Zapisy do zamkniętej grupy biznesowej 
•  Arkusz oceny poziomu zarządzania dla pracowników danej placówki

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
1. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
2. Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu;
3. Skrypt szkoleniowy

Termin: 29-30 września 2018
Miejsce: Częstochowa
Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17
Cena: 2200 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682
W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.