znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Modele Zarządzania cz.2 Szkolenie z zarz...

Modele Zarządzania cz.2 Szkolenie z zarządzania zespołem i współpracą

termin: 01 - 02.12.2018

Modele Zarządzania cz.2 Szkolenie z zarządzania zespołem i współpracą

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy właścicieli i managerów posiadających, co najmniej 1 pracownika, chcących lepiej zarządzać placówką stomatologiczną w celu zwiększenia jej wyników finansowych i optymalizacji procesów.

To szkolenie, to zestaw narzędzi z zarządzania współpracą między ludźmi. Każdy moduł rozwiązuje codzienne problemy z zespołem na każdym szczeblu współpracy, a także pomaga poukładać procesy wewnątrz organizacji, poprawiając, jakość funkcjonowania modelu biznesowego.   

KORZYŚCI 
Szkolenie uczy: 
•  Rozpoznawania swoich słabych, mocnych stron i rozwijania kompetencji 
•  Skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania autorytetu, słuchania i diagnozowania potrzeb pracowników 
•  Motywowania pracowników do pracy 
•  Aspektów procesu grupowego 
•  Prowadzenia zgromadzeń i narad 
•  Komunikacji w przywództwie  

SZKOLENIE WYRÓŻNIA: 
•  Szkolenie opracowane jest tylko dla placówek stomatologicznych 
•  Szkolenie NIE JEST szkoleniem korporacyjnym 
•  Szkolenie zawiera innowacyjne gry symulacyjne 
•  Ćwiczenia wymuszają stosowanie skrajnie różnych rozwiązań 
•  Metody są możliwe do wdrożenia już po szkoleniu 
•  Każdy moduł rozwiązuje problemy spotykane, na co dzień w placówkach stomatologicznych  

PLAN SZKOLENIA 
1. Zarządzanie 
•  Płaszczyzny współpracy w zespole 
•  Role zespołowe 
•  Analizy kompetencji 
•  Planowanie kompetencji zespołu i wdrażania 
•  Style zarządzania 
2. Ćwiczenia 
•  Zachowania sprzyjające realizacji zadań 
•  Budowanie ról zespołowych 
•  Odkrywanie kompetencji 
•  Generacje komunikatów 
•  Scenki "Rozwiązywanie konfliktu i trudne sytuacje" 
•  Scenki "Sterowanie Rozmową" 
•  Asertywne kierowanie rozmową w oparciu o potrzeby rozmówcy 
3. Gry zespołowe 
•  Przywództwo i liderstwo 
•  Problemy między personelem 
•  Odkrywanie potrzeb i motywowanie 
4. Coaching menedżerski 
•  Przygotowanie do coachingu pracowników 
•  Rozmowy rozwojowe z pracownikami 
•  Wspólne ustalanie celów indywidualnych 
•  Analizowanie osobowości 
5.      Budowanie zespołu interdyscyplinarnego 
• Planowanie leczenia 
• Wyznaczanie obszarów kompetencji 
• Motywowanie indywidualne
• System zarządzania leczeniem
• Ocena jakości leczenia

W TRAKCIE PRZERW: 
•  Rozmowy indywidualne 
•  Test przywództwa wg Johna Maxwella   

PO SZKOLENIU: 
•  Konsultacje indywidualne z prowadzącym - 2 tygodnie po szkoleniu 
•  Zapisy do zamkniętej grupy biznesowej 
•  Arkusz oceny poziomu zarządzania dla pracowników danej placówki

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
1. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
2. Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu;
3. Skrypt szkoleniowy

Termin: 1-2 grudnia 2018
Miejsce: Czestochowa
Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17
Cena: 2200 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682
W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.