znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

termin: 06.04.2019

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r.  w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do w/w rozporządzenia.
 
Zasady prowadzenia kursu: 
1. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.
2. Szkolenie odbywa się drogą korespondencyjną.
3. Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje dostęp do przygotowanych przez wykładowców materiałów szkoleniowych.
4. Najpóźniej w dniu planowanego egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. W przypadku , kiedy uczestnik szkolenia nie weźmie udziału w egzaminie w wyznaczonym terminie - otrzyma zaświadczenie pocztą tradycyjną pod wskazany adres.
6. 6.04.2019 r. uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty 140,00 zł.
7. Na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu należy dostarczyć organizatorowi wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z kserokopią dowodu osobistego. Wniosek zostanie przesłany wraz z materiałami szkoleniowymi.
8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z repetytorium oraz egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej.
9. Po zaliczeniu egzaminu wydawane są certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu.
 
Informacje: 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
2. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.
3. Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat. Certyfikat uprawnia do wykonywania badań i zabiegów leczniczych z wykorzystaniem     promieniowana rentgenowskiego.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty w terminie 14 dni na wskazane konto zgodnie z wybranym wariantem szkolenia.
5. Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin oraz zasady kursu (Regulamin Kształcenia do pobrania).
6. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
7. Liczba miejsc ograniczona. O możliwości udziału w egzaminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia:
I WARIANT:
280 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line oraz udziałem w 3 h repetytorium podsumowującym w dniu egzaminu) - regularny koszt wariantu dla osób nie zrzeszonych w WIL wynosi 430 zł.
II WARIANT:
150 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line) - regularny koszt wariantu dla osób nie zrzeszonych w WIL wynosi 300 zł
Każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia w dniu szkolenia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję powołaną zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.
Koszt uczestnictwa w egzaminie zgodnie z RMZ z dnia 18.02.2011 r. na podstawie §13.1 wynosi 140 zł.
Nawiązując do zapisu w §13.1 RMZ całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu wynosi:
Dla członków WIL:
I WARIANT - 420 zł
II WARIANT - 290 zł
Dla pozostałych uczestników:
I WARIANT - 570 zł
II WARIANT - 440 zł

Termin szkolenia: 6 kwietnia 2019
Czas trwania szkolenia 7 godzin 
Miejsce szkolenia: Katowice Park Hotel Diament **** ul. Wita Stwosza 37
Ilość punktów edukacyjnych: 7 
Informacje: Daria Stempin
tel.: +48 505 440 173
e-mail: szkolenia@pozytron.pl