znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Odbudowy protetyczne na implantach - kurs 2

Odbudowy protetyczne na implantach - kurs 2

termin: 14 - 15.12.2017

Odbudowy protetyczne na implantach - kurs 2

Odbudowy protetyczne na implantach - kurs 2

Prowadzący: Dr hab. n. med. Jan Pietruski

Kurs dla lekarzy mających już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami implantologicznymi. Oprócz przypomnienia podstawowych zasad leczenia implantoprotetycznego tematyka kursu ogniskuje się na niebezpieczeństwach związanych z leczeniem protetycznym pacjentów implantologicznych, zarówno biologicznych jak i biomechanicznych oraz sposobach ich uniknięcia. Wiąże się to koniecznością dogłębnego zrozumienia biologii tkanek wokół implantów oraz możliwości i ograniczeń dostępnej współczesnej stomatologii technologii zarówno w pracy klinicznej jak i laboratoryjnej. Na kursie przestawione zostaną również sposoby wykorzystania dostępnej technologii prowadzące do skrócenia czasu spędzanego przez lekarza przy fotelu dentystycznym i większej przewidywalności efektów leczenia protetycznego.

Tematyka kursu:
1.Co już wiemy o implantoprotetyce.
2.Powikłania, niepowodzenia. Czego należy się obawiać, co się zdarza, co jest opisywane.
3.Cementowanie prac na implantach. Problemy, cementitis, dlaczego jednak warto cementować i jak uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.
4.Klasyfikacje pomagające w diagnostyce preprotetycznej dotyczące atrofii szczęki i żuchwy oraz zaburzeń estetycznych.
5.Aspekty decyzji o chirurgicznej lub protetycznej rekonstrukcji ?różowej estetyki?. Standardy postępowania wg. Atlanta Team.
6.Protetyczna rekonstrukcja ?różowej estetyki? z akrylu lub ceramiki.
7.Pełna rehabilitacja narządu żucia w oparciu o implanty. Prace stałe cementowane, przykręcane, hybrydowe.
8.Prace ruchome wsparte na łącznikach Locator?. Prosta i łatwa i tania alternatywa. Procedury kliniczne
9.Prace ruchome na koronach podwójnych. Wymagająca i droga alternatywa. Czternastoletnie obserwacje kliniczne i wybór optymalnej technologii wykonania koron podwójnych. Procedury kliniczne.
10.Łączniki indywidualne Atlantis? wykonywane w technologii CAD/CAM. Możliwości technologii.
11.Przygotowanie wax up?u do cyfrowego projektowania łączników. Projektowanie. Przewidywalność zachowania się zaprojektowanego wirtualnie kształtu wewnątrzustnie.
12.Wykorzystanie możliwości wykonania duplikatów łączników indywidualnych ? bezpieczny protokół postępowania prowadzący do oszczędności czasu i minimalizacji ryzyka niedokładności wycisku dzięki nowej, autorskiej metodzie wyciskowej z poziomu łączników.
13.Okluzja u pacjentów rehabilitowanych implantoprotetycznie. Stabilność. Rejestracja zwarcia przy wykonywaniu rekonstrukcji, znalezienie prawidłowej relacji centralnej i okluzji centralnej. Kontrola stabilności okluzji na wizytach kontrolnych.
14.Wykorzystanie implantologii w leczeniu ortodontycznym i vice versa ? ortodoncja preimplantologiczna.
15.Klucze dynamometryczne.
16.Ocena ryzyka leczenia implantoprotetycznego wg Koisa i Suliborskiej.
17.Demonstracja zastosowania autorskiej metody wyciskowej z poziomu łączników u pacjenta. Demonstracja pracy on-line przy projektowaniu i modyfikowaniu cyfrowego modelu łączników indywidualnych Atlatnis?.
18.Zajęcia praktyczne: wycisk z poziomu implantu, montaż łączników indywidualnych wycisk z poziomu łączników indywidualnych. Wykonanie uzupełnienia tymczasowego na łącznikach indywidualnych.

Data: 14-15 grudnia 2017 (piątek-sobota)
Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok
Cena: 3960 zł brutto.
Cena obowiązuje do 30 dni przed wyznaczonym terminem kursu. Po tym terminie cena kursu wynosi 4 460 zł brutto
W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.
Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Grupa: max 10-osobowa

Informacje: www.pietruscy.pl, szkolenia@pracowniapz.pl
Rejestracja: szkolenia@pracowniapz.pl
lub tel. 793 199 770