znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Perio dla higienistek cz. 1

Perio dla higienistek cz. 1

termin: 22 - 23.09.2017

Perio dla higienistek cz. 1

Perio dla higienistek cz. 1

Wykładowca: dr n. med. Czownicka Marta 

Cykl szkoleniowy dla higienistek stomatologicznych

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu anatomii,patomechanizmu chorób przyzębia diagnostyki, profilaktyki
oraz leczenia. Kurs skupia się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych, narzędziach komunikacji z
pacjentem w zakresie motywacji, doboru technik higienizacji domowej oraz instruktażu higieny jamy ustnej modułowy
cykl obejmuje ćwiczenia z podstawowych zabiegów higienizacyjnych przy użyciu urządzeń mechanicznych i
instrumentów ręcznych. W sposób systematyczny zostanie przedstawiony protokół pracy higienistki w kontekście
zespołu stomatologicznego.

Temat:
Rola higienistki w nowoczesnej profilaktyce,leczeniu chorób przyzębia, tkanek wokół implantów oraz utrzymaniu zdrowia jamy ustnej - 4 modułowy cykl szkoleniowy w formie wkładów i warsztatów praktycznych.

DZIEŃ I
Podstawy periodontologii, wskaźniki diagnostyczne
• Dlaczego dziąsła krwawią? Podstawy anatomiii patofizjologii chorób przyzębia
• Jak odróżnić pacjenta zdrowego od pacjenta “perio”?
• Profilaktyka periodontologiczna a leczenie periodontologiczne - protokoły diagnostycznei terapeutyczne
• Diagnoza: periodontitis - co z tego rozumie pacjent? Komunikacja z pacjentem, motywacja do współpracy
• Kiedy powiedzieć STOP - przeciwwskazania do zabiegów higienizacyjnych
Ćwiczenia praktyczne: wywiad, motywacyjny, obliczanie wskaźników diagnostycznych, wnioski terapeutyczne
DZIEŃ II
Motywacja pacjenta, instruktaż higieny
• Faza higienizacyjna - krok po kroku
• Instruktaż higieny domowej - dla wszystkich to samo? Techniki szczotkowania - pacjent z recesjami, pacjent z periodontitis, pacjent ortodontyczny
• Kiedy nić dentystyczna, kiedy szczoteczki międzyzębowe?
• Pomocnicze środki chemiczne
Ćwiczenia praktyczne: instruktaż higieny na modelach/z lusterkiem, indywidualna karta higieny międzyzębowej
DZIEŃ II (piątek)
Technika skalingu naddziąsłowego
• Biofilm, kamień nazębny, próchnica czy jeszcze coś innego? Diagnostyka złogówna zębnych
• Jakie instrumenty wybrać? Techniki niechirurgicznego usuwania złogów nazębnych: instrumenty dźwiękowe i
ultradźwiękowe, Instrumenty ręczne -kirety/ skalery, praca piaskarką
• Kiedynależy ostrzyć instrumenty?
• Faza podtrzymująca terapii (recall) - znaczenie remotywacji i reinstruktażu
Ćwiczenia praktyczne: ergonomiastanowiskapracy, skaling naddziąsłowy, systematyka pracy, podparcie, kontrola i
ostrzenie instrumentów
DZIEŃ II (sobota)
Pacjent implantologiczny - rola higienistki
• Pacjent implantologicznya pacjent periodontologiczny - podobieństwa i różnice
• Prewencja chorób wokół implantu - badanie, diagnostyka, motywacja
• Kiedy już krwawi - mucositis czy periimplantitis? Leczeniepacjentaimplantologicznego,zadaniahigienistki
• Czy naprawdę potrzebne są specjalne instrumenty?
Ćwiczenia praktyczne: wywiad, badanie, diagnostyka - wsparcie lekarza wleczeniu pacjenta implantologicznego,
kompetencje higienistki

Termin: 22.09.2017 - 23.09.2017
Miejsce: Wrocław, ul. Pomarańczowa 8, sala wykładowa
CENA 1350 ZŁ
tel. 071 353 83 51, 0 603 441 785
www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl