znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Pierwsza pomoc w gabinecie lekarskim

Pierwsza pomoc w gabinecie lekarskim

termin: 05.10.2018

Pierwsza pomoc w gabinecie lekarskim

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna + warsztaty rozszerzające

Szkolenie we współpracy z Polską Radą Resuscytacji  
Potwierdzone certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji

Prowadzący: Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji

Cele kursu:
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik posiada wiedzę na temat:
• Zagadnień prawnych i bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej
• Przyczyny utraty przytomności i najczęstszych przyczynach zatrzymania krążenia - migotania komór
• Defibrylacji
• Alarmowania zawodowych służb ratowniczych
• Algorytmu Basic Life Support wg. Wytycznych 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik potrafi:
• Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia;
• Poprawnie, samodzielnie wykonać RKO w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC;
• Bezpiecznie i właściwie używać AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:
· Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
· Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna
· Migotanie komór
· Postępowanie w omdleniu i utracie przytomności
· Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym u     dorosłych i dzieci
· Resuscytacja bezprzyrządowa dzieci i niemowląt
· Nadgłośniowe techniki udrażniania dróg oddechowych
· Zakładanie dostępu dożylnego
· Postępowanie w anafilaksji i stanie drgawkowym

Certyfikat kursu jest generowany elektronicznie przez Course Management System – system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu. Na certyfikacie nie ma informacji o dacie ważności, ale ERC zaleca powtarzanie szkolenia co dwa lata.

Przygotowanie:
Conajmniej tydzień przed kursem każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

Termin: 5 października 2018
Godz.: 09:00-16:30
Przewidywana ilość pkt. edu.: 7
Miejsce: Łódź
Koszt: 530 zł
Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.plwww.idf.net.pl