znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicz...

Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym oraz elementy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

termin: 15.04.2019

Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym oraz elementy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym oraz elementy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Prowadząca: AGNIESZKA MANIA
Ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i mgr zdrowia publicznego

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
apteczka pierwszej pomocy, torby resuscytacyjne – wyposażenie,
alarmowanie Służb Ratowniczych, telefony alarmowe, łańcuch przeżycia,
zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych,
podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych, dzieci z użyciem AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny,
postępowanie w stanach zagrożenia życia – sytuacje szczególne: porażenie prądem, cukrzyca, omdlenia, reakcja anafilaktyczna,
postępowanie z poszkodowanym podczas napadu drgawek,
pierwsza pomoc podczas zadławień dorosłych i dzieci,
postępowanie podczas złamań, zwichnięć, skręceń, upadki z wysokości (krzesło, drabina, schody itp),
postępowanie i zaopatrywanie poszkodowanego w wypadku drogowym,
opatrywanie różnego rodzaju ran: cięte, tłuczone, rana z ciałem obcym itp.,
zaopatrywanie urazów przy pomocy przedmiotów znajdujących się w środowisku pracy,
oparzenia, odmrożenia.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA to ćwiczenia składające się m.in. z resuscytacji krążeniowo – oddechowej dorosłych, dzieci oraz z użyciem AED, pozycja bezpieczna boczna, zaopatrywanie złamań, skręceń, zwichnięć oraz różnego rodzaju ran.
Informacje dodatkowe
Materiały przedstawione na zajęciach są zgodne z najnowszymi wytycznymi europejskiej rady resuscytacji (ERC 2015).

Termin: 15 kwietnia 2019
godz. 9 - 17
Miejsce: Szczecin
Cena: 300 PLN
Informacje i zapisy: Medical Skills Institute
biuro@msi.edu.pl
tel. 511 277 445
www.msi.edu.pl