znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Planowanie implantologiczne

Planowanie implantologiczne

termin: 03.03.2018

Planowanie implantologiczne

Planowanie implantologiczne

Prowadzący: dr n.med. Maciej Michalak

Program szkolenia:

Wykład 9:00-10:30
1. Przegląd sposobów planowania implantów
2. Znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu implantów
3. Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana ze postępem medycyny
4. Czynniki wpływające na stabilizację pierwotną implantów
5. Sposoby rozwiązania trudnych przypadków
6. Najczęściej popełniane błędy
7. Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady.

Przerwa kawowa: 10:30-10:45

Przegląd przypadków i dyskusja 10:45-12:15
1. Pojedynczy implant
2. Implantacje złożone
3. Uzupełnienia pełnych łuków

Lunch: 12:15:12:45

Część praktyczna 12:45-15:45
1. Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć
2. Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
3. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
4. Określenie optymalnej wielkości implantów
5. Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego
6. Opracowanie raportu implantologicznego
7. Omówienie przygotowanych przypadków.

KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ LAPTOPA ORAZ MYSZKĘ.
LAPTOP:

– z dobrą kartą graficzną
– wolna pamięć minimum 4G
– oprogramowanie najlepiej Windows

Data: 03.03.2018 (sobota)
Godz.: 9:00-15:45
Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Cena: 800 zł
Punkty edukacyjne: 6 pkt.
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel.: 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl

https://poldent.pl/szkolenia-poldent/planowanie-implantologiczne-3-03-2018/