znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zęb...

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona

termin: 02.12.2017

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona

Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) - Zakład Propedeutyki
i Profilaktyki Stomatologicznej WUM

Część teoretyczna (4 godziny)

• wskazania i przeciwwskazania do zastosowania pośrednich uzupełnień kompozytowych w zębach bocznych
• inne czynniki decydujące o wyborze metody i materiału w rekonstrukcjach  bocznych stref podparcia zwarciowego
• zalety i wady pośrednich uzupełnień kompozytowych
• postępowanie w przypadku zębów leczonych endodontycznie - kiedy należy przeprowadzić powtórne leczenie
• zastosowanie wkładów z włókna szklanego przed rekonstrukcją protetyczną (wkład standardowy czy  indywidualny, geometria osadzenia wkładów standardowych)
• instrumentarium i zasady preparacji zębów pod inlay/onlay/overlay i endokoronę:
o inlay czy onlay – kryteria wyboru
o odbudowa zrębu w aspekcie wyboru metody cementowania
o strategia postępowania w przypadku ubytków poddziąsłowych
o redukcja powierzchni zgryzowej, metody oznaczania minimalnej głębokości preparacji
o kształtowanie zagłębienia stycznego typu box
o wymiar istmusa centralnego inlay’a
o postępowanie wobec podcieni
o kiedy istnieje konieczność redukcji ściany policzkowej
o preparacja obrzeża w aspekcie przebiegu pryzmatów szkliwnych
o wygładzenie ścian wewnętrznych preparacji
• natychmiastowe uszczelnienie zębiny
• wyciski
• zabezpieczenie filarów
• ocena pracy laboratoryjnej na modelu i w jamie ustnej
• cementowanie pośrednich uzupełnień kompozytowych:
o koferdam – na co zwrócić uwagę
o wybór cementu
o przygotowanie adhezyjne twardych tkanek zęba i podbudowy zrębu
o przygotowanie adhezyjne kompozytowych uzupełnień pośrednich
o zabezpieczenie sąsiednich zębów przed procedurą adhezyjną
o cementowanie na cementy dualne i podgrzany kompozyt mikrohybrydowy
o dlaczego należy blokować tlenową inhibicję polimeryzacji
• naprawa pośrednich uzupełnień kompozytowych

Część praktyczna (4 godziny)

• wykonanie  indeksów silikonowych  na modelach fantomowych
• podniesienie poddziąsłowego brzegu preparacji  i blokowanie podcieni kompozytem
• wykonanie podbudowy zrębu do cementowania onlay’a na podgrzany kompozyt
• opracowanie przygotowanych ubytków pod onley i endokoronę na modelach fantomowych
• wykonanie z kompozytu chemoutwardzalnego onlay’a i endokorony na zaizolowanych modelach
• cementowanie onley’a na podgrzany kompozyt mikrohybrydowy i endokorony na kompozyt dualny
• dyskusja

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

1. Indywidualne, w pełny wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik + głowa fantomowa z pełnym uzębieniem)
2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
4. Dla chętnych podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
5. Obiad i przerwy kawowe

Termin: 2 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 10:00 – 19:00
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1250 zł, pozostali 1350 zł
Miejsce: Kraków
Punkty edukacyjne: 8 punktów edukacyjnych
Zgłoszenia i informacje: www.dentalday.pl