znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Praktyczne podstawy protetyki implantolo...

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

termin: 27 - 28.05.2019

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

Prowadzący: lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw protetyki implantologicznej, z uwzględnieniem aspektów okluzji na implantach.

Ramowy program 

Dzień I
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej
Planowanie interdyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem prac opartych na implantach
Właściwy dobór śruby gojącej aby prawidłowo ukształtować tkanki miękkie
Transfery wyciskowe, rodzaje, właściwy dobór
Właściwe przygotowanie masy wciskowej, jak dobrać łyżkę wyciskową?
Dlaczego dobry wycisk jest tak ważny? Skutki błędów, jak ich unikać?
Współpraca lekarz-technik kluczem do sukcesu
Kryteria doboru właściwej protetyki, prezentacja prac i komponentów protetycznych
Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia
Rozmowa z pacjentami na temat możliwości uzupełnienia braków, waxupy, mokupy
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Badanie okluzji funkcjonalnej na pracach opartych na implantach przed planowaniem implantologicznym oraz po oddaniu pracy protetycznej na implantach

Dzień 2
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Rodzaje uzupełnień protetycznych: stałe, odkręcane, zdejmowane
Uzupełnienie tymczasowe-wskazania, przeciwwskazania, wykonawstwo analogowe/cyfrowe
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Pobranie wycisku z modelu dydaktycznego;
Przygotowanie modelu gipsowego;
Zabieg na żywo: założenie gotowej pracy protetycznej u pacjenta

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:
Po szkoleniu Uczestnik dysponuje wiedzą nt
czym różni się okluzja na zębach własnych od okluzji na implantach
jakie czynniki wpływają na długotrwałe utrzymanie prac protetycznych na implantach
jak prawidłowo budować okluzje na implantach
jak prawidłowo rejestrować zwarcie na implantach
czy rodzaj pracy protetycznej na implantach ma wpływ na rodzaj planowanej okluzji
rozwinął umiejętności
przewidywania kiedy praca na implantach będzie stabilna w czasie;
prawidłowego rejestrowania zwarcia na implantach;
budowania okluzji na implantach niezależnie od warunków anatomicznych pacjenta (braki pojedyncze czy mnogie);
przewidzenia komplikacji związanych z zastosowaną okluzją na implantach i ich zapobieganie;
rozwinął kompetencje
prawidłowego rejestrowania warunków okluzyjnych przed wykonaniem pracy protetycznej na implantach;
prawidłowej oceny czy oddana pacjentowi praca na implantach spełnia normy okluzyjne;
komunikacji z pacjentem pod kątem przedstawienia mu roli jaką odgrywa prawidłowe zaplanowanie okluzji w pracy na implantach;
komunikacji z laboratorium (technikiem dentystycznym) celem zaprojektowania najlepszej z możliwych okluzji na implantach;
prawidłowego posługiwania się narzędziami diagnostycznymi do stworzenia optymalnej okluzji na implantach (rejestratory zwarciowe, łuk twarzowy, artykulator, analiza elektroniczna zwarcia).

Termin: 27-28 maja 2019
Miejsce: Częstochowa
godz. 10-17
Cena: 3250 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100