znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Problematyka okluzji i zaburzeń czynnośc...

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym.

termin: 12 - 14.06.2019

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym.

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym. Poziom I

Prowadzący: lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów rozpoczynających swoją przygodę z okluzją, chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego i spójnego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy zwarcia u pacjentów bez powikłań ze strony narządu żucia, wyznaczania właściwego wymiaru pionowego zwarcia, a także projektowania uzupełnienia braków zębowych przy dostępnej stabilizacji ortopedycznej. Poznają podstawowe pojęcia z zakresu gnatofizjologii oraz zdobędą praktykę podczas pracy z łukiem twarzowym i artykulatorem.

Ramowy program usługi
Kurs praktyczny Okluzja: I poziom – podstawow
przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją przygodę z okluzją

I dzień
Problematyka zwarcia: pojęcia podstawowe – jak stosować w codziennej praktyce

Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Ponadto pokaz zebrania wywiadu i badania klinicznego wg karty leczenia interdyscyplinarnego wg Koisa, praktyczny pokaz analizy zwarcia, jak wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą wcześniej wiedzę, pokaz pracy z analizatorem zębowo-twarzowym wg Koisa.

II dzień
Problematyka zwarcia: komunikacja z laboratorium

Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: opracowanie rejestratów zwarciowych przy pacjencie, pokaz przeniesienia informacji do laboratorium; opcja: wykonanie korekty zwarcia na modelach diagnostycznych

III dzień
Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.

Samodzielna analiza zwarcia na pacjentach, samodzielne znajdowanie przedwczesnych kontaktów zwarciowych, sposoby sprawdzania stabilizacji ortopedycznej na poziomie ssż i zębów, samodzielne pobieranie zwarcia i opracowywanie rejestratów zwarciowych w gabinecie, opcja: analiza elektroniczna kinematyki ruchów żuchwy jako alternatywa do indywidualnego nastawienia parametrów ruchu na przykładzie systemu Zebris JMA. Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas zaprojektowanie planu leczenia

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
Gnatofizjologii: maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna, poślizg centryczny i ekscentryczny, przeszkody zwarciowe – jak to praktycznie znaleźć u pacjenta.
Sposobów unikania błędów popełnianych podczas opracowywania rejestratów zwarciowych.
Rodzajów mas do rejestracji zwarcia.
Praktycznej komunikacji z pacjentami posiadającymi zaburzenia czynnościowe narządu żucia oraz ból w obrębie jamy ustnej i twarzy.
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:
Samodzielnie analizuje zwarcia u pacjentów bez powikłań ze strony narządu żucia.
Wyznacza właściwy wymiar pionowy zwarcia – co daje, jak pomaga, kiedy zmienić, a kiedy zostawić.
Rozpoznaje rodzaje błędów popełnianych podczas rejestracji zwarcia i płaszczyzny okluzyjno-estetycznej.
Przywraca lub utrzymuje stabilizacje ortopedyczną narządu żucia na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów – wzajemne zależności, metodyka badania.
Projektuje uzupełnienia braków zębowych przy istniejącej stabilizacji ortopedycznej – jaki model okluzji, a jakie prowadzenie przednie i kłykciowe.
Pracuje z łukiem twarzowym i artykulatorem na przykładzie analizatora zębowo–twarzowego Koisa i artykulatora firmy Panadent.
Bezpiecznego przenoszenia wiadomości z analizy zwarcia do laboratorium.
Analizy dalszych etapów pracy w laboratorium: ocena wycisków, modeli roboczych i prawidłowego zarejestrowania zwarcia w artykulatorze.
Przenoszenia informacji do artykulatorów – co lekarz ma obowiązek dostarczyć laboratorium, a co laboratorium ma obowiązek odtworzyć.
Dokonywania korekty zwarcia i istniejących przeszkód zwarciowych na modelach w artykulatorze oraz przenoszenia informacji do gabinetu na szablonach.
Dokonywania korekty zwarcia u pacjenta przed pobraniem wycisków pod modele robocze (ostateczne).
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bólu jamy ustnej i twarzy.

Termin: 12-14 czerwca 2019
Miejsce: Częstochowa
godz. 10-17
Cena: 5500 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100