znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Problematyka okluzji i zaburzeń czynnośc...

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym

termin: 10 - 12.07.2019

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym. Poziom II

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów, kontynuujących swoją przygodę z okluzją, którzy chcą zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Prowadzący: lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy nabywają kompetencje diagnozowania bruksizmu, rozpoznawania rożnych jego rodzajów, badania, który ząb jest zębem prowadzącym w punktach styku i planowania leczenia na ich podstawie w zależności od sytuacji wejściowej.

Ramowy program usługi
Kurs praktyczny Okluzja: II poziom – średniozaawansowany
Przeznaczony dla osób kontynuujących swoją przygodę ze zwarciem

I dzień
Brak stabilizacji ortopedycznej – jak stosować w codziennej praktyce stomatologicznej.

Kurs rozpoczyna się o godzinie 10.00. Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Ponadto wywiad i badanie kliniczne w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders praktyczny pokaz analizy braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów i ssż, omówienie sposobów przywrócenia stabilizacji ortopedycznej u tych pacjentów, leczenie szynami ortopedycznymi.
Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie 1-go dnia.

II dzień
Błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej. Rola laboratorium w przywracaniu stabilizacji ortopedycznej.

Kurs rozpoczyna się o 10.00. Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: szyna stabilizacyjna krok po kroku od pobrania wycisku do oddania w gabinecie stomatologicznym. Szczególny nacisk zostanie położony na unikanie najczęściej występujących błędów w trakcie wykonawstwa laboratoryjnego szyny i dopasowywania szyny w jamie ustnej pacjenta.

III dzień
Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.
Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.
Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders
Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów.
Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem braku stabilizacji ortopedycznej, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T. Scan III.
Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych.
Zakończenie kursu. Rozdanie dyplomów.

Efekty usługi
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
Najczęściej spotykanych przyczyn braku stabilizacji ortopedycznej (patologiczna ruchomość zębów, nieprawidłowa biomechanika ssż, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w ssż, przykurcze patologiczne mięśni pozycjonujących ssż, parafunkcje- bruksizm).
Braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów, wzajemnych zależności, metodyki badania.
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:
Analizuje zwarcia u pacjentów z powikłaniami ze strony narządu żucia (mięśnie, stawy, OUN).
Określa błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej – na przykładzie wcześniej przeprowadzonego leczenia protetycznego, ortodontycznego.
Projektuje prace uzupełniającej braki zębowe przy braku istniejącej stabilizacji ortopedycznej.
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym rozpoznawania i leczenia czynników odpowiedzialnych za powstanie „ograniczonego wzorca przywodzenia żuchwy” oraz stosowania szyny stabilizacyjnych, a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bruksizmu.

Termin: 10-12 lipca 2019
Miejsce: Częstochowa
godz. 10-17
Cena: 5500 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100