znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Problematyka okluzji i zaburzeń czynnośc...

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym.

termin: 08 - 10.05.2019

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym.

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym. Poziom III

Prowadzący: lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy nabędą umiejętności diagnozowania i leczenia patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu. Umożliwi to stworzenie spójnego systemu pozwalającego na interdyscyplinarne podejście do pacjenta, wykorzystujące drzewa decyzyjne, pozwalające na spójna wymianę informacji pomiędzy specjalistami w obrębie stomatologii.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie Poziomu I i Poziomu II

Ramowy program usługi
Kurs praktyczny Okluzja: III poziom – zaawansowany
przeznaczony dla osób chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

I dzień
Patologiczne starcie zębów na skutek bruksizmu: definicja, podział w ujęciu klinicznym. Wpływ na różne struktury narządu żucia.

Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Pokaz praktyczny: wywiad i badanie kliniczne pacjenta z bruksizmem; wspólna analiza przypadków klinicznych (również przygotowanych przez kursantów) Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie pierwszego dnia.

II dzień
Problem bruksizmu w różnych aspektach klinicznych.

Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: wykonanie przez wykładowcę odbudowy kompozytowej ( mock-up) u pacjenta z uwzględnieniem aspektów estetycznych i czynnościowych celem odtworzenia patologicznie startego uzębienia (przebudowa zwarcia/przywrócenie stabilizacji ortopedycznej)

III dzień
Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.
Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders, analiza szyn typu Bruxchecker,
Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów z bruksizmem
Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem znalezienia czynników odpowiedzialnych za patologiczne starcie zębów czy aktywnego procesu patologicznego prowadzącego do trwałej utraty stabilizacji ortopedycznefj, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T_Scan III. Znalezienie sposobów zahamowania tego procesu i przywrócenia stabilizacji ortopedycznej oraz zabezpieczenia na przyszłość.
Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych. Zakończenie kursu.

Efekty usługi
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
Zdefiniowania problemu bruksizmu: definicja, podział, przyczyny, kierunki diagnozowania i sposoby leczenia.
Diagnostyki i leczenia patologicznego starcia zębów wywołanego bruksizmem i czynnikami chemicznymi.
Określania roli struktur narządu żucia (mięśnie, ssż) w procesie adaptacji u pacjentów z bruksizmem.
Roli materiałów odpowiednich do odtworzenia patologicznie startego uzębienia.
Odmienności występowania patologicznie startego uzębienia oraz bruksizmu u dzieci.
Roli wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze.
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
Stosuje schemat postępowania u pacjentów przygotowanych do kompleksowej przebudowy zwarcia.
Przeprowadza wywiad i badanie kliniczne pacjenta z bruksizmem.
Określa role wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze.
Projektuje prace protetyczne i modele okluzji u pacjentów z patologicznie startym uzębieniem, zarówno na zębach własnych, jak i u pacjentów z odbudowami protetycznymi wspartymi na implantach.
Potrafii pracować z szynami stabilizującymi – dokonuje samodzielnej korekty zwarcia na szynach u pacjentów z bruksizmem.
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumienia znaczenie komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowanie i rozstrzygania dylematy związanych z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym, a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bruksizmu.

Termin: 8-10 maja 2019
Miejsce: Częstochowa
godz. 10-17
Cena: 5500 zł
ZGŁOSZENIA: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682, 883 613 100