znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA – ...

PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA – EASY IMPLANT

termin: 09.06.2018

PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA – EASY IMPLANT

PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA – EASY IMPLANT

Szkolenie z zakresu profesjonalnej asysty implantologicznej obejmuje zagadnienia związane z implantologią od początku do końca. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione procedury przed, śród i poimplantacyjne, z uwzględnieniem roli higienizacji w przygotowaniu pacjenta i podtrzymaniu wyników leczenia. Każdy z uczestników dowie się, jak krok po kroku wygląda dobór pacjenta, jego przytowowanie do zabiegu, sam zabieg i jak powinno się dbać o wszczepy i mocowane na nich prace protetyczne, aby wyniki leczenia przyniosły zadowolenie i satysfakcje zarówno samemu użytkownikowi, jak i całemu zespołowi stomatologicznemu.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

• Czynniki ryzyka ogólne i stomatologiczne
• Wskazania do implantacji
• Rozwiązania protetyczne
• Wywiad i badania dodatkowe
• Radiologia
• Higiena i profilaktyka
• Postępowanie przedzabiegowe
• Zadania administracyjne
• Instrumentarium
• Przygotowanie gabinetu, instrumentarium i materiałów
• Przygotowanie pacjenta i zespołu stomatologicznego
• Zabieg implantacji krok po kroku
• Dodatkowe zabiegi chirurgiczne
• Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
• Protetyka na implantach (odsłonięcie implantu, profil emergencji, wyciski, mocowanie prac protetycznych)
• Higiena uzupełnień stałych i ruchomych
• Recall

Blok I: Wiadomości ogólne, część przedchirurgiczna
• Wiadomości ogólne (budowa, podział implantów, zalety)
• Dobór Pacjenta – czynniki ryzyka ogólne i stomatologiczne
• Wskazania po implantacji
• Rozwiązania protetyczne
• Czas implantacji
• Protokół Branemarka – część przedchirurgiczna (wywiad i badania dodatkowe, radiologia, planowanie leczenia, postępowanie przedzabiegowe)

Blok II: Asystowanie przy zabiegu implantologicznym
• Zadania administracyjne
• Komponenty sterylne i niesterylne systemu implantologicznego
• Faza przedoperacyjna (przygotowanie gabinetu, instrumentarium, materiałów, Pacjenta i zespołu stomatologicznego do zabiegu)
• Zabieg implantacji
• Wskazania po implantacji
• Dodatkowe zabiegi chirurgiczne
• Dezynfekcja i sterylizacja

Blok III: Rola higienistki stomatologicznej w opiece nad pacjentem implantologicznym
• Znaczenie wywiadu lekarskiego
• Przedimplantacyjna wizyta higienizacyjna
• Instruktaż higieniczny (dobór rekomendacji, higiena okolic implantów)
• Wskazania pozabiegowe
• Stany zapalne wokół implantów – postępowanie
• Poimplantacyjna wizyta higienizacyjna

Blok IV: Implantoprotetyka
• Wgajanie implantu
• Odsłonięcie implantu jedno- i dwuczasowe
• Profil emergencji
• Wyciski protetyczne (metodą łyżki otwartej, metodą łyżki zamkniętej)
• Mocowanie prac protetycznych

Blok V: Warsztat praktyczny
• Przygotowanie zespołu stomatologicznego do zabiegu implantologicznego
• Podłączenie fizjodyspensera
• Prezentacja niektórych narzędzi i materiałów stosowanych w implantologii

Termin: 09.06.2018
Miejsce: Hotel IBIS Centrum al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa
Koszt: 300 pln
Informacje: catedral@catedral.com.pl, tel. 505 092 395
Rejestracja na szkolenie przez formularz rejestracyjny na stronie www.catedral.com.pl