znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Profesjonalna Asysta w Protetyce

Profesjonalna Asysta w Protetyce

termin: 04.08.2018

Profesjonalna Asysta w Protetyce

Profesjonalna Asysta w Protetyce

OPIS KURSU:

Rola Asystnetki w gabinecie protetycznym, główne wątki:
opieka nad Pacjentem;
przygotowanie stanowiska oraz odpowiedniego sprzętu;
pomoc w trakcie zabiegów;
przygotowanie karty protetycznej;
odpowiednie przygotowanie pracy protetycznej do transportu do laboratorium;
odbiór pracy z laboratorium;
zdjęcia do dokumentacji medycznej;
posługiwanie się łukiem twarzowym.

1. Rodzaje wycisków protetycznych jako pierwszy krok do wykonania prac protetycznych:
wyciski alginatowe;
wyciski silikonowe jednoczasowe;
wyciski silikonowe dwuczasowe.
2. Rodzaje zabiegów protetycznych i przypisanie im odpowiednich rodzajów wycisków:
wyciski pod wkłady, nakłady;
wyciski pod wkłady koronowo-korzeniowe;
wyciski pod korony;
wyciski pod licówki;
wyciski pod protezy całkowite;
wyciski pod protezy częściowe.
3. Materiały i sprzęt niezbędny do poszczególnych prac protetycznych
wkłady koronowo-korzeniowe;
korony;
protezy częściowe;
protezy całkowite;
licówki.
4. Podział poszczególnych prac protetycznych na etapy:
wkłady koronowo-korzeniowe preparacja zęba pod wkład;
wycisk;
zabezpieczenie zęba;
cementownie wkładu.
korony preparacja zęba;
wycisk;
zabezpieczenie zęba;
osadzenie korony tymczasowej;
zdjęcie korony tymczasowej;
przymiarka;
zacementowanie.
protezy częściowe wycisk;
ustalenie wysokości zwarcia;
przymiarka;
oddanie pracy;
kontrola.
protezy całkowite wycisk anatomiczny;
wycisk czynnościowy;
ustalenie zwarcia.

Termin: 4 sierpnia 2018
Cena szkolenia to 1000 PLN.
Miejsce: Gdańsk
Szczegóły: Infolinia 801 081 812, kom. +48 22 201 90 57, biuro@kryspin-dent.pl