znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Profesjonalna asystentka ortodontyczna (...

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

termin: 28.01.2017

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych -  9 UNITÓW

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

10.00 - rozpoczęcie kursu

10.00 - 12.00 - zajęcia teoretyczne
- Wywiad, badanie, diagnostyka, plan leczenia i leczenie pacjentów ortodontycznych
- Instrumentarium ortodontyczne, materiały i sprzęt – budowa, funkcje, rozróżnianie
- Łuki podniebienne. Rotatory. Ekspandery
- Elementy podstawowe i dodatkowe aparatów stałych - budowa, funkcje, rozróżnianie
- Zakładanie aparatu stałego - technika zabiegu
- Wizyty pacjenta ortodontycznego – wymiana łuków, ligatur itp.
- Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
- Retencja
- Instruktaż higieny i instruktaż pozabiegowy dostosowany dla pacjenta ortodontycznego
- Opieka nad pacjentem ortodontycznym
- Dokumentacja ortodontyczna

12.00 - 12.15 - przerwa na kawę, herbatę, ciastko

12.15 - 14.15 - ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji. Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.), zakładanie, docinanie i wymiana łuków, ligatur metalowych i elastycznych, sprężynek, wyciągów międzyszczękowych. Zastosowanie ergonomii w ortodoncji.

14.15 – 14.30 - przerwa na lunch

14.30 – 15.30- ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji. Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.), zakładanie, docinanie i wymiana łuków, ligatur metalowych i elastycznych, sprężynek, wyciągów międzyszczękowych. Zastosowanie ergonomii w ortodoncji. Zakładanie reteinerów klejonych.

15.30 - 16.30 - wykonanie płytek retencyjnych z Erkoduru (obsługa Formixu) (np. na wykonanych w I części modelach diagnostycznych) pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

16.30 - 17.00 - podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.

Data: 28.01.2017.
Koszt: 550 zł
Miejsce: Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie Medigap sp. z o.o. ul. Brzezińska 6a, 42-208 Częstochowa
Sekretariat: ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
Informacje pod numerem telefonu:+48 605 679 195 lub adresem e‑mailowym: kursy@msz.czest.pl