znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Protetyka addycyjna

Protetyka addycyjna

termin: 13 - 14.12.2019

Protetyka addycyjna

ADDYCYJNA ODBUDOWA PROTETYCZNA STARTYCH ZĘBÓW - ZACHOWAWCZA METODA DO UZYSKANIA ESTETYCZNYCH I OKLUZYJNYCH ODBUDÓW BEZ PREPARACJI

III stopniowy Masterkurs we współpracy z Uniwersytetem w Chieti

Prowadzenie: Prof. Camillo D'Arcangelo (WŁOCHY)

W okresie ostatnich lat większość procedur protetycznych przechodziła bardzo głębokie zmiany związane z rozwojem technik adhezyjnych. Obecnie, tzw. Odbudowy addycyjne umożliwiają odtworzenie brakujących struktur zęba, które zostały utracone na skutek próchnicy lub urazu bez konieczności dalszego opracowywania pozostałych tkanek twardych zęba. Z drugiej strony tradycyjne procedury protetyczne powinny być definiowane jako “resekcyjne”, ponieważ wymagają one znacznego poświęcenia tkanek twardych zęba w celu właściwego odtworzenia nawet pojedynczego braku.
Techniki addycyjne wykazują również liczne zalety w porównaniu do technik resekcyjnych: umożliwiają maksymalne zachowanie twardych struktur zęba. Pozwalają na uniknięcie negatywnych skutków interwencji periodontologicznej, ponieważ brzegi odbudowy są bezpiecznie prowadzone naddziąsłowo oraz eliminują niepotrzebne leczenie ortodontyczne. Są łatwiejsze do wykonania i mniej czasochłonne. Mają również lepsze prognozy długoterminowe, są bardziej ekonomiczym rozwiązaniem.

Podczas kursu, krok po kroku przedstawione zostaną wszystkie procedury kliniczne niezbędne do wykonania uzupełnienia metodą addycyjną. Szczegółowe etapy: technika minimalnie inwazyjnej preparacji zęba, procedury adhezyjne, wskazanie kryteriów wyboru pomiędzy systemami samotrawiącymi a techniką “total-etch”; instruktaż wykonania odbudowy, który może być z łatwością przeniesiony do codziennej praktyki w gabinecie; procedury osadzania, opracowanie, polerowanie i utrzymanie w czasie.

Wszyscy uczestnicy bezpośrednio wykonają wszystkie powyższe procedury na fantomach.

PROGRAM:

DZIEŃ 1 - sesja teoretyczna

ANTERIOR - odcinek przedni (cz. 1)
Znaczenie estetyki w stomatologii
Koncepcja protetyki addycyjnej
Zalety protetyki addycyjnej w porównaniu do protetyki “resekcyjnej”
Diagnostyka i plan leczenia
Materiały do odbudowy: kryteria wyboru pomiędzy kompozytem, a porcelaną
Techniki Wax-up i Mock-up
Minimalnie inwazyjne opracowanie zęba: zasady i techniki
Licówki bez preparacji: zasady i techniki
Pobieranie wycisku: techniki i materiały
przerwa kawowa

ANTERIOR - odcinek przedni (cz. 2)
Procedury osadzania: właściwy wybór materiałów i technik
Szczegółowe procedury kliniczne dla efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
Licówki podniebienne - Kiedy? Dlaczego? Jakimi materiałami?
Odbudowa i utrzymanie profilu dziąseł w czasie
Przypadki kliniczne, dyskusja
przerwa na lunch

POSTERIOR - odcinek boczny 
Diagnostyka i plan leczenia
Koncepcja "balansu okluzyjnego"
Materiały do odbudowy: kryteria wyboru pomiędzy kompozytem, a porcelaną
Minimalnie inwazyjne opracowanie zęba: zasady i techniki
Procedury adhezyjne: kryteria wyboru pomiędzy systemami samowytrawiającymi, a techniką "total-etch"
Pobieranie wycisku: techniki i materiały
Jak uzyskać laboratoryjną precyzję i estetykę techniką "in-office"
Procedury wykonania uzupełnienia metodą "in-office" zgodnie z wytycznymi metody "CDA OFFICE MADE TECHNIQUE"
Procedury osadzania: właściwy wybór materiałów i technik
Szczegółowe procedury kliniczne dla efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
Utrzymanie doskonałej jakości wypełnienia w czasie

DZIEŃ 2 - sesja praktyczna

POSTERIOR - odcinek boczny (cz. 1)
Studium przypadków
Minimalnie inwazyjna preparacja
Pobieranie wycisków
Wykonanie preparacji zgodnie z techniką "CDA OFFICE MADE"
Jak wykonać onlay z laboratoryjną precyzją i estetyką, bezpośrednio w gabinecie
przerwa kawowa

POSTERIOR - odcinek boczny (cz. 2)
Wstępne przygotowanie powierzchni zębów przed cementowaniem adhezyjnym
Wstępne przygotowanie onlaya przed cementowaniem adhezyjnym
Procedury adhezyjne
Cementowanie adhezyjne
Szczegółowe procedury kliniczne dla efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
przerwa na lunch

ANTERIOR - odcinek przedni 
Kontrola estetyki licówki: sprawdzenie koloru i kształtu
Minimalnie inwazyjna preparacja licówek
No-preparation: licówki addycyjne CH
Wstępne przygotowanie powierzchni zębów przed cementowaniem adhezyjnym
Wstępne przygotowanie licówki przed cementowaniem adhezyjnym
Procedury adhezyjne
Cementowanie adhezyjne
Ostateczne opracowanie i polerowanie

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne oraz certyfikat.

Termin: 13-14 grudnia 2019
Miejsce: Warszawa
Koszt uczestnictwa: 5490 zł
Zgłoszenia należy dokonywać:
- drogą telefoniczną: 517 322 233 
- mailową: edu@micerdent.pl