znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Rozwijanie Przywództwa

Rozwijanie Przywództwa

termin: 27 - 28.07.2018

Rozwijanie Przywództwa

Rozwijanie Przywództwa. SZKOLENIE DLA całej Kadry Personelu Medycznego

PROWADZĄCY: Kamil Kuczewski

To, że jesteś ekspertem nie oznacza, że jesteś naturalnym liderem. Przywództwo jest jak taniec, gdzie wszyscy zaangażowani mimo różnych temperamentów, charakterów i poglądów dzielą wspólną wizję i podążają w kierunku tych samych celów.     

CELE SZKOLENIOWE
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:
• Jak stosować prawa efektywnego przywództwa.
• Jak rozpoznawać i wykorzystywać fazy wzrostu przywództwa i będzie wiedział jak je realizować na gruncie zawodowym.
• Jakie są mechanizmy motywacyjne, którymi będzie mógł oddziaływać na zespół i pacjentów.
• Jakie są wyniki 20 letnich badań Instytutu Gallupa (ponad milion przebadanych pracowników) dotyczących czynników zaangażowania pracowników.
Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:
• Wyznaczać cele pacjentom i inspirować do działania.
• Wykorzystać istotę 6 praw przywództwa w pracy z pacjentem.
• Wdrożyć zmianę, która będzie miała ogromną rolę w rozwoju organizacji i ludzi.
• Wykorzystać macierz Kena Blancharda i zrozumie kiedy wspierać, a kiedy ukierunkowywać podwładnych.
Po szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje:
• Rozwijania motywacji do działania w innych.
• Budowania w ludziach motywacji w oparciu o poszerzony zakres wiedzy na temat teorii i procesów motywowania ludzi (Maslow, Herzberg, McGregor).
• Wzmacniania siły motywacji (pozna model Victora Vrooma).
• Dawania informacji zwrotnej i zrozumie wagę oraz przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania do podjęcia działania i planowania leczenia.
• Dawania informacji zwrotnej także w zespole.

EFEKTY SZKOLENIOWE
Szkolenie pozwala przyjrzeć się sobie w roli przełożonego/lidera pod kątem budowania autorytetu, inspirowania innych do działania oraz odkrywania w sobie charyzmy potrzebnej do bycia świadomym i bardzo skutecznym przywódcą.
Kurs umożliwia też przyjrzenie się ludziom pod kątem ich głębokich motywacji i ukrytych kompetencji tak aby można było w pełni pracować nad ich rozwojem zawodowym. 

PLAN SZKOLENIA
I. JA, CZYLI KTO? MY, CZYLI ZESPÓŁ.
1. Quo vadis liderze? - porywająca wizja jako źródło Twojej siły.
2. Skuteczne, a nieskuteczne zwerbalizowanie wizji.
3. Kim jestem i po co to robię?, czyli tożsamość i misja lidera w organizacji i jej wpływ na zaangażowanie pracowników.
4. Jak generować zmianę w postawach podwładnych? - zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań.
5. Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność - poziomy neurologicznego funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
6. Inspirowanie zespołu - jak tworzyć pracowników-zapaleńców?
7. Zachęcanie pracowników do samodzielnego myślenia, czyli tworzenie przestrzeni wzrostu dla zespołu.
II. MOTYWOWANIE - KLUCZOWY ZASÓB LIDERA
1. Teorie motywowania i ich zastosowanie w praktyce:
• teoria potrzeb Maslowa,
• czynniki motywacji i higieny (demotywacji) wg. Herzberga,
• ludzie spod znaku X i Y wg. McGregora,
• modyfikacja zachowań Skinnera.
2. Wyniki badań dotyczących zaangażowania pracowników Instytutu Gallupa.
3. 12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników w realizację celów firmy.
4. Metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.
5. Model motywacji Victora Vrooma, czyli co decyduje o sile motywacji człowieka? 
III. PRAWA PRZYWÓDZTWA
1. Jak skłonić ludzi do uczestnictwa?, by realizować prawo wpływu.
2. Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
3. Lider znajduje marzenie, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem marzenie - prawo przekonywania.
4. Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
5. Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? - prawo ciągłości procesu.
6. Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill - jak realizować prawo zwycięstwa?
IV. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
1. Zdefiniowanie przywództwa sytuacyjnego.
2. Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
3. Jak dostosować styl przywództwa do etapu rozwoju pracownika.
4. Zmiany etapów rozwoju jednostki zależnie od zadania lub celu.
5. Jak wychodzić naprzeciw realnym możliwościom jednostki?
6. Jak prawidłowo zdiagnozować etap rozwoju zespołu i jego potrzeby?
V. GENEROWANIE ZMIANY
1. Waga zarządzania zmianą - szansa, czy zagrożenie?
2. Jak zarządzać procesem wprowadzania zmiany?
3. Zaangażowanie i wpływ pracowników na planowanie zmian.
4. Agent zmiany, czyli Ty?
5. Osiem strategii zarządzania zmianą.
VI. WSPIERAJĄCA INFORMACJA ZWROTNA
1. Rola i znaczenie informacji zwrotnej:
• wspieranie współpracy w zespole,
• dążenie do rozwoju pracowników,
• budowanie atmosfery otwartości,
• wzajemne motywowanie.
2. Zasady udzielania informacji zwrotnej podwładnym.
3. Jak przygotować się do rozmowy z podwładnym.
4. Wspierająca informacja zwrotna - model 2+2.
5. Rozmowa zorientowana na zmianę postawy podwładnego, a rozmowa korygująca.
6. Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej.

W TRAKCIE PRZERW
• Rozmowy indywidualne.
PO SZKOLENIU
• Indywidualne badanie potrzeb i case'y.
• Zadania po szkoleniu.
• Stały kontakt z trenerem.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
• Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.
• Skrypt szkoleniowy.

Termin: 27-28 lipca 2018
Miejsce: Czestochowa
Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17
Cena: 1800 zł
Minimalna liczba uczestników: 5
ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: http://dentalway.pl/
tel. kontaktowy: 733 203 682
W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.