znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > SEKRETARKA/REJESTRATORKA MEDYCZNA

SEKRETARKA/REJESTRATORKA MEDYCZNA

termin: 09.07.2018

SEKRETARKA/REJESTRATORKA MEDYCZNA

SEKRETARKA/REJESTRATORKA MEDYCZNA

Celem kursu jest:
 - gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku Sekretarki/Rejestratorki Medycznej, 
- zapoznanie z najnowszymi procedurami, obowiązującymi na stanowisku Sekretarki/Rejestratorki Medycznej,
- przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie m.in. zajęcia praktyczne przy komputerze).
  
 Na zajęciach wykonywane są: ćwiczenia z zakresu asertywności, scenki rozmów  telefonicznych, rozmów bezpośrednich  z pacjentem, ćwiczenia z wypełniania druków medycznych, praca z kwestionariuszem osobowym oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputera (każdy Uczestnik kursu ma na zajęciach zapewnione stanowisko komputerowe).

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

Organizacja sekretariatu medycznego
– profesjonalna obsługa pacjenta (bezpośrednia/telefoniczna/e-mailowa), w tym obsługa trudnego pacjenta
– rejestracja medyczna
– dokumentacja medyczna według nowych przepisów
– historia medyczna
– prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej
– prawidłowe prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej
– wypisywanie zaświadczeń
– sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej
– rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
– wyniki badań medycznych
– wypełnianie druków medycznych
– poziomy referencyjne
– karetki- oznaczenia
– statusy w EWUś
– prawo do świadczeń
– przynależność do NFZ
– ZIP
– EKUZ.
Kultura i etyka zawodu
– budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem
– budowanie prawidłowych relacji ze współpracownikami
– zasady dobrej współpracy z lekarzem
– dbanie o dobry wizerunek sekretariatu medycznego
– podstawy psychologii i pedagogiki
– charakteryzacja pacjenta
– hierarchia zawodowa
Komputeryzacja prac biurowych – podstawy
– MS Office (Word, PowerPoint)
– profesjonalna poczta elektroniczna
– Internet – portale medyczne.
Podstawy psychologii i pedagogiki
Marketing sensoryczny.

Termin: 9 lipca 2018
Liczba godzin: 30
Miejsce: Warszawa
Cena: 449 zł
Kontakt: warszawa@diamond.edu.pl lub tel.: 795 732 851