znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Szkolenie z zakresu Asystowania w IMPLAN...

Szkolenie z zakresu Asystowania w IMPLANTACJI i CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

termin: 25.06.2018

Szkolenie z zakresu Asystowania w IMPLANTACJI i CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Szkolenie z zakresu Asystowania w IMPLANTACJI i CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
(przygotowanie przez asystę kliniki, pacjenta, operatora)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Zakres chirurgii stomatologicznej.
Budowa zębów.
Anatomia zębów.
Mikrobiologia.
Aseptyka i antyseptyka.
Fazy zabiegów chirurgicznych.
Prawidłowe asystowanie podczas zabiegów chirurgii stomatologicznej.
Dostęp do pola zabiegowego.
Metody dezynfekcji i sterylizacji.
Karta Charakterystyki.
Ekstrakcja, resekcja, hemisekcja, radisekcja, zęby zatrzymane Implantacja i augmentacja kości.
Radiografia.
Implantacja krok po kroku.
– zapoznanie z systemem implantologicznym.
Rola asysty w przygotowaniu Kliniki do zabiegu.
– rola asysty w trakcie zabiegu
– procedury aseptyki i antyseptyki.
Przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu.
– instrumentarium używane przy zabiegach
– urządzenia stosowane przy zabiegu.
Przygotowanie Pacjenta do zabiegu.
-zgoda na zabieg chirurgiczny
-farmakologiczne przygotowanie
-obłożenie pola zabiegowego.
Przygotowanie operatora do zabiegu.
– instruktaż prawidłowego mycia rąk przed zabiegiem
– prawidłowy ubiór
– zabezpieczenie personelu i pacjenta przed zakażeniami krzyżowymi Ergonomia pracy zespołu
– obowiązki tzw. asysty czystej
– obowiązki tzw. asysty brudnej.
Co to jest materiał kościozastępczy i kiedy jest używany?
– podniesienie zatoki
– Osteotom, instrumentarium do podniesienia zatoki
– warunki kostne, zaniki kostne.
Postępowanie po zabiegu chirurgicznym
– zasady postępowania z materiałem skażonym
– postępowanie z narzędziami po zabiegu
– oczyszczenie gabinetu po zabiegu
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– dezynfekcja i konserwacja sprzętu
– dbałość o urządzenia ssące
– pacjent po zabiegu (zalecenia, kontrola rtg, leki)
– preparaty do dezynfekcji i sterylizacji
– paszport implantologiczny
– postępowanie po zabiegu (segregacja odpadów medycznych, dezynfekcja i konserwacja sprzętu, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.
Higienizacja po implantacji
– zalecenia dla pacjenta oraz kontrola.
Psychologiczne aspekty dotyczące implantacji.
Psychologiczne aspekty komunikowania się z pacjentem.
Metoda ALL ON 4 – NOWOŚĆ w dziedzinie Implantologii.
Karta charakterystyki.

Termin: 25 czerwca 2018
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Miejsce: Warszawa
Cena: 399 zł
Kontakt: warszawa@diamond.edu.pl, lub tel.: 795 732 851