znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Technika RTG - szkolenie praktyczne. Tec...

Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

termin: 30.09.2017

Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych -  9 UNITÓW
Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

Kurs dla asystentek/higienistek stomatologicznych.

Harmonogram kursu:

Wykład 10.00 – 12.00

1. System zarządzania jakością w radiologii, księgi jakości, procedury   ogólne,  instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych, testy kontroli radiologicznej.
2. Projekcje wewnątrzustne (projekcje zębowe, skrzydłowo-zgryzowe, zgryzowe)
3.  Projekcje zewnątrzustne ( boczne skośne, czaszkowe, pantomograficzne, cefalometryczne)
4. Pantomografia w diagnostyce części twarzowej czaszki.
5. Kryteria oceny pantomogramu wg Mloska

12.00-12.15 przerwa na kawę, herbatę, ciastko

Część praktyczna 12.15 – 15.30

1. Wskazania do wykonania pantomografii, technika badania, wstępne przygotowanie pacjenta.
2. Zdjęcia pantomograficzne.
3. Zdjęcia wewnątrzustne, technika kąta prostego, kąty na lampie rtg.

15.30 -16.00 podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.

Termin: 30.09.2017.
Miejsce: Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Medigap sp. z o.o. ul. Brzezińska 6a, 42-208 Częstochowa
cena: 550 zł
Sekretariat: ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
Informacje pod numerem telefonu:+48 605 679 195 lub adresem e‑mailowym: kursy@msz.czest.pl