znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Techniki odbudowy zębów u dzieci – od mi...

Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

termin: 04.11.2017

Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak - - specjalista stomatologii dziecięcej, prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej

Część teoretyczna (3 godziny)

• badanie podmiotowe i przedmiotowe w kontekście szacowania ryzyka uszkodzeń zębów w przebiegu choroby próchnicowej, zespołu MIH, erozji i urazów zębów:
o klasyfikacja ICDAS – kliniczne kryteria obecności ubytku próchnicowego - kiedy opracowywać ząb?
o quiz dotyczący znajomości klasyfikacji ICADS - na podstawie przypadków klinicznych
o planowanie leczenia z wykorzystaniem badań rentgenowskich - przydatność zdjęć skrzydłowo-zgryzowych u dzieci
• znieczulenia oraz kontrola bólu – jak pomóc a nie przestraszyć?
• leczenie odtwórcze:
o koferdam i optragate – użyteczne sposoby izolacji pola zabiegowego
o stomatologia minimalnie inwazyjna (ICON, ART, PRR)
o właściwa preparacja - czy kształty oporowy i retencyjny mają znaczenie?
o całkowite czy częściowe opracowanie ubytku?
o czy każdy ubytek próchnicowy należy opracować i wypełniać?
o narzędzia do klasycznej preparacji, piaskarka abrazyjna oraz laseroterapia
o materiały do odbudowy: kompomery, materiały kompozytowe, cementy glasjonomerowe, cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicą oraz korony stalowe
o systemy wiążące - który rodzaj kiedy cię nie zawiedzie w zębach mlecznych
o instrumentarium do modelowania wypełnień – zestaw „must have” w stomatologii dziecięcej (narzędzia, kształtki, formówki i inne akcesoria)
• adhezyjne wypełnienia oraz odbudowy zębów przednich z zastosowaniem kształtek celuloidowych – wskazania i techniki pracy (prezentacja przypadków klinicznych)
• adhezyjne wypełnienia w zębach bocznych – czynniki wpływające na powodzenie leczenia
• prezentacja i analiza przypadków klinicznych
• odbudowy zębów bocznych koronami stalowymi
o zasady stosowania koron stalowych z omówieniem wskazań i instrumentarium niezbędnego do pracy
o zasady preparacji i przygotowania zębów pod korony stalowe
o technika cementowania koron stalowych
o prezentacja przypadków klinicznych
• korony cyrkonowe u dzieci jako alternatywa dla kształtek celuloidowych i koron stalowych – prezentacja i analiza przypadków klinicznych
• technika Hall, możliwość zahamowania aktywności próchnicy przy niecałkowitym usunięciu tkanek zmienionych chorobą próchnicową

Część praktyczna (3 godziny)

• ćwiczenia z zakładania koferdamu u dzieci (na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów, grup zębowych lub całej ćwiartki
• wykonanie odbudowy mlecznego zęba siecznego z zastosowaniem kształtki celuloidowej – preparacja i odbudowa zrębu zęba, dostosowanie kształtki i odbudowa zęba
• wykonanie preparacji ubytku klasy II wg. Blacka i ostateczne wypełnienie adhezyjne w pierwszym zębie trzonowym mlecznym – zastosowanie matryc częściowych w odbudowie punktów stycznych
• preparacja zęba trzonowego mlecznego pod koronę, dostosowanie korony stalowej oraz jej zacementowanie na opracowany ząb

Termin: 4 listopada 2017 r., godz. 10:00 – 17:00
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1325 zł, pozostali 1425 zł
Miejsce: Gdańsk
Punkty edukacyjne: 7
Informacje i zgłoszenia: www.dentalday.pl