znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > W jakich sytuacjach lekarz dentysta pono...

W jakich sytuacjach lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność?

termin: 23.01.2019

W jakich sytuacjach lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność?

W jakich sytuacjach lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność?

Prowadzące: radca prawny Aleksandra Powierża oraz adwokat Karolina Podsiadły-Gęsikowska

Aleksandra Powierża - specjalistka prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną przedstawicieli środowiska medycznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych lekarzy w postępowaniach cywilnych i dyscyplinarnych. Nie obawia się podejmować spraw skomplikowanych i nietypowych. Propaguje wiedzę dotyczącą odpowiedzialności podmiotów medycznych prowadząc na FB profil „Prawnik lekarza”. Od 2001 r. związana jest z branżą ubezpieczeniową, współpracując z kancelariami prawnymi oraz podmiotami zajmującymi się merytoryczną likwidacją szkód ubezpieczeniowych. Przez wiele lat była Ekspertem w Biurze Rzecznika Finansowego. Jest autorką licznych publikacji dotyczących ubezpieczeń.

Karolina Podsiadły-Gęsikowska - specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego. Jest ekspertem w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności zajmuje się problematyką dotyczącą roszczeń odszkodowawczych dochodzonych z polis odpowiedzialności cywilnej. Nadzoruje prowadzone w imieniu ubezpieczycieli postępowania likwidacyjne dotyczące roszczeń składanych przeciw lekarzom oraz podmiotom medycznym, dokonując oceny odpowiedzialności cywilnej i polisowej. Reprezentuje lekarzy w postępowaniach cywilnych i karnych. Prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem funpage na FB „Prawnik Lekarza”, gdzie przekazuje wiedzę z zakresu odpowiedzialności podmiotów medycznych. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla środowiska medycznego. Z jej wiedzy i doświadczenia korzystają podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeniowym, którym m.in. doradza przy tworzeniu i opiniowaniu produktów ubezpieczeniowych.

Program:

09:15 - rejestracja uczestników
1. Podstawy prawne odpowiedzialności lekarzy dentystów
2. Jaką odpowiedzialność może ponosić lekarz dentysta w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych?
3. Czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty?
Co to jest przewinienie zawodowe?
Za co lekarz dentysta może odpowiadać w trybie odpowiedzialności zawodowej?
Postępowanie wyjaśniające przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.
Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza dentysty przed Okręgowym Sądem Lekarskim.
Kary grożące za przewinienie zawodowe.
4. Odpowiedzialność karna lekarza dentysty.
Co to jest przestępstwo?
Kiedy błąd medyczny może być przyczyną odpowiedzialności karnej?
Jakie inne zdarzenia mogą rodzić odpowiedzialność karną?
5. Kiedy lekarz dentysta naraża się na odpowiedzialność cywilną.
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego.
Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta.
6. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi.
Szkoda na osobie – uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.)
Odszkodowanie i renta (art.444 i 446 § 1 – 4 k.c.)
7. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi, wymiana doświadczeń uczestników.

Termin: 23 stycznia 2019
Godz.: 09:30- 15:30
Punkty edukacyjne: 6
Miejsce: ul. Dzika 15/13, Warszawa
KOSZT: 400 ZŁ
Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.plwww.idf.net.pl