znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Warsztaty praktyczne: Diagnostyka RTG w ...

Warsztaty praktyczne: Diagnostyka RTG w gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy.

termin: 09.11.2018

Warsztaty praktyczne: Diagnostyka RTG w gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy.

Warsztaty praktyczne: Diagnostyka RTG w gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy.

Prowadzący: lek.med. Mateusz Szkliniarz 

Zdjęcia wewnątrzustne:

1. Zdjęcia zębowe: wskazania , procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych: Technika izometrii Cieszyńskiego, Technika kąta prostego,
2. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe: wskazania, techniki wykonania,

Zdjęcia zewnątrzustne:

1. Rtg pantomograficzne:wskazania ,
prawidłowe pozycjonowanie pacjenta,
2. Zdjęcia rtg cefalometryczne: wskazania,
prawidłowe pozycjonowanie pacjenta,
3. Błędy i artefakty widoczne na zdjęciach Rtg wewnątrz i zewnątrzustnych
4. Ogólne zasady interpretacji stomatologicznych zdjęć radiologicznych na wybranych przypadkach.
Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:
pole obrazowania (FOV) rozdzielczość skanów
Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT
Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych poszczególnym gałęziom stomatologii: chirurgii, implantologii, endodoncji, ortodoncji czy periodontologii

Dokonywania pomiarów w oprogramowaniu :

pomiary odległościowe,
pomiar kąta
pomiary pola powierzchni,
pomiary gęstości tkanek w skali Hounsfielda
Reorientacja położenia pacjenta
Przekroje indywidualne
Możliwość przycinania renderowanej objętości 3D w celu analizy systemu kanałowego zęba
Wyznaczanie przebiegu kanału zębodołowego dolnego,
Planowanie położenia wszczepu wraz z omówieniem bazy implantów,
Rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane – idealne narzędzie komunikacji z pacjentem
Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT
Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania,
Możliwości zapisu badania CBCT
Ćwiczenia praktyczne na komputerach wyposażonych w oprogramowanie dedykowane obrazowaniu 2D oraz 3D

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń.

Termin: 09/11/2018
Czas szkolenia: 09.00 – 16.00
Miejsce: Dentomax, Białystok
Koszt szkolenia: 350 brutto
Zapisy: www.szkolenia.dentomax.pl