znajdujesz się: Strona główna > Kalendarium wydarzeń > Wyciski - unikanie błędów proceduralnych...

Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody pobierania wycisków.

termin: 01.12.2018

Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody pobierania wycisków.

Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody pobierania wycisków.

Kurs z dziedziny protetyki stomatologicznej, na którym omawiane są metody stosowania mas wyciskowych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady stosowania mas wyciskowych w różnych sytuacjach zgryzowych u pacjenta, jakie błędy popełniane są przy robieniu wycisków. Na części praktycznej kursu pokazane są wyciskowe techniki jednoczasowe ? jedno ? i dwuwarstwowe oraz sposoby pobierania wycisków u pacjentów bezzębnych.

Wykładowca: Tech. dent. Przemysław Rajczak

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu:

• Podstawowe cechy materiałów wyciskowych - dopasowanie do odpowiedniej techniki wyciskowej.
• Właściwy dobór łyżek wyciskowych w zależności od rodzaju masy wyciskowej i techniki pobrania wycisku.
• Prawidłowe wykonanie prowizorium - opatrunek i stabilizacja sytuacji pola protetycznego.
• Wpływ preparatów retrakcyjnych na czas wiązania mas wyciskowych.
• Formowanie wycisków - kiedy powstają błędy.
• Czym dezynfekować, jak przygotować wyciski do transportu?
• Powielenie - odlanie modeli gipsowych, maksymalne okresy przechowywania i minimalny czas potrzebny na odprężenie elastyczne, właściwości gipsów.
• Czy kierować się producentem mas, czy ma to wpływ na jakość pracy?
• Omówienie indywidualnych przykładów - dobre i złe doświadczenia!

Demonstracja i ćwiczenia praktyczne na modelach - warsztaty
1. Technika jednoczasowa - jedno- i dwuwarstwowa 
• indywidualizacja łyżki standardowej 
• precyzyjne prowadzenie końcówki wewnątrzustnej
• dokładne zapływanie, unikanie tworzenia się pęcherzy
• utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
• uwalnianie wycisków
• przygotowanie wycisków do transportu
2. Technika dwuczasowa 
• wykonanie wycisku pierwszej warstwy
• techniki przygotowania przestrzeni na masę korekcyjną
• postępowanie z masą korekcyjną.
• utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
• uwalnianie wycisku i przygotowanie do transportu
Bezzębie - omówienie wybranych przykładów
1. Technika wielowarstwowa - wieloczasowa
Podsumowanie i zakończenie
Dyskusja: 
• Jak wybierać masy wyciskowe? 
• Jaka technika wyciskowa zapewnia większą dokładność? 
• Przygotowanie modeli do oprawienia w artykulator.

Termin: 1 grudnia 2018
Miejsce szkolenia: Łódź, Natrodent, Centrum Szkoleniowe Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 
Cena: 500 zł brutto
7 punktów edukacyjnych
Zgłoszenia telefonicznie: 42 292 06 66/67 lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.natrodent.pl