znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Dotacje dla stomatologów na szkolenia z ...

Dotacje dla stomatologów na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

27.01.2016

Dotacje dla stomatologów na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę? A może to ty zatrudniasz w gabinecie dentystycznym asystentkę lub lekarza? KFS sfinansuje twoje szkolenia, ale musisz się pospieszyć.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to szansa dla dentystów. Utworzony ze środków Funduszu Pracy ma na celu wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników. Idea jest jasna: ma to zapobiec utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy, poprawić pozycje pracowników i firmy, wzmocnić potencjał kadrowy. To inwestycja w kadry.

W 2016 roku o wsparcie środkami KFS mogą ubiegać się pracodawcy-lekarze dentyści. Mowa tu o wsparciu zawodowym kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Chodzi również o wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów. Więcej informacji na temat określonych priorytetów: biuro@dentalway.pl

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca. Dla objaśnienia: pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

O zaletach w obszarze dotacji z KFS informuje Kamil Kuczewski, trener rozwoju Placówek Medycznych „Dental Way”.

Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspierającego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen etat czy część etatu. Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na finansowanie działań obejmujących: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, ale także badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej czy ubezpieczenie NNW. Środki z KFS przyznane lekarzowi dentyście jako pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia. Dlatego wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, pamiętając o tym, że urząd pracy ma 30 dni na ich rozpatrzenie.
Dentysto- wystąp o dotację póki nie będzie za późno.

Profesjonalne pozyskiwanie dotacji i więcej informacji:
Tel. 883 105 100
Mail: biuro@dentalway.pl