znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Dotacje z UE na gabinety stomatologiczne 2014-2020

Dotacje z UE na gabinety stomatologiczne 2014-2020

26.08.2014

Dotacje z UE na gabinety stomatologiczne 2014-2020

Proces aplikowania o środki unijne składa się z wielu elementów i może trwać nawet kilka miesięcy. Dziś etap pierwszy - przygotowania do aplikowania o środki europejskie.

W procesie aplikowania o środki unijne możemy wyróżnić kilka etapów: przygotowania do samego programu, pisanie wniosku, koreky, uzupełnienia, podpisanie umowy, realizacja i rozliczenie projektu.
Dziś przybliżymy pierwszy, istotny etap przygotowania do aplikowania o środki europejskie.


Pierwsze przygotowania
Tak, jak w mijającym budżecie w tym na lata 2014-2020  przewidziano wiele osi i programów, z których gabinety stomatologiczne mogą uzyskać dofinansowanie. Niestety sprawę komplikuje fakt,
że dotychczasowe działania będą w dużej mierze występować pod inną nazwą, a dotychczasowe kryteria oceny zostaną zmienione. Z najświeższych informacji wiemy, że popularny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zastąpiony zostanie Programem Operacyjnym  Inteligentny Rozwój.
Jeszcze zanim przystąpimy do przygotowania samego wniosku i biznesplanu trzeba pamiętać o dokładnym przeanalizowaniu aktualnych naborów i ich kryteriów. Najważniejsze to aplikować w naborze w którym nasza inwestycja ma największe szanse na realizację.  Warto zainteresować się tym już w roku 2014 ponieważ
z doświadczenia wiemy, że określone nabory najczęściej ogłaszane są raz na pół roku lub rzadziej.


Wspierane kierunki rozwoju
Nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem, że w nowej perspektywie szczególny nacisk będzie położony na trzy obszary:
- innowacyjność,
- nowe technologie (w tym technologie informatyczne),
- współpraca nauka- biznes.
Dlatego planując przyszłe zakupy pamiętajmy by wybierać sprzęt ,na który łatwo uzyskamy zaświadczenie o innowacyjności. Dobra informacja jest taka, że w stomatologii w prawie każdym urządzeniu można wykazać odpowiednią technologię informatyczną. Warunkiem jest dobre napisanie wniosku.
W ramach wspomnianego wcześniej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzone będzie  wsparcie projektów wdrażających do gabinetów stomatologicznych istniejącej już wiedzy uzyskanej dzięki ostatnim pracom badawczym. Konkursy te mogą dać duży zastrzyk gotówki przede wszystkim klinikom, które poza działalnością komercyjną zajmują się badaniami.


Miasto czy wieś
Nie bez znaczenia będzie także lokalizacja inwestycji. Faktem jest, że od samego początku dotacji w Polsce przedsiębiorcy z powiatów biedniejszych (najczęściej są to obszary wiejskie) otrzymują dodatkowe punkty. Nie oznacza to, że żeby dostać dofinansowanie musimy przenosić cały gabinet poza miasto. Siedzibą firmy może być Warszawa czy Gdańsk. Warto natomiast pomyśleć już dziś nad otworzeniem drugiego gabinetu tuż poza miastem. Z oficjalnych informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wiadomo, że procent dofinansowania dla dużych miast (w szczególności Warszawy) będzie wynosił około 30- 40 %. Firmy z terenów wiejskich nadal będą mogły liczyć na wsparcie ponad 50 % wydatków.
Kolejną dobrą informacją jest to, że nadal pomocą unijną objęte będą projekty zakładające budowę
i wyposażenie nowego gabinetu. Już na etapie składania wniosku niezbędne są jednak wszystkie pozwolenia na budowę. Zdarza się, że na takie dokumenty trzeba czekać kilka miesięcy dlatego zachęcamy do wcześniejszego wystąpienia o nie do odpowiednich urzędów.

W zdecydowanej większości naborów gabinety stomatologiczne otrzymają dodatkowe punkty za zatrudnienie nowych pracowników już po otrzymaniu dofinansowania. Trzeba tutaj podkreślić, że przepisy unijne mówią jasno: liczą się tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wynika z tego,
że jeśli planujemy na początku 2015 roku starać się o dofinansowanie na gabinet dobrze jest zatrudniać do tego czasu lekarzy na podstawie innego rodzaju umów. Później łatwo przenieść tych samych pracowników na umowy o pracę.

W latach 2014- 2020 w większości programów zakupy będą refundowane. Oznacza to najprościej mówiąc, że najpierw kupujemy za własne środki a potem otrzymujemy zwrot od 30 do 70 % poniesionych kosztów. Przykładowo, przy inwestycji 200 tys. złotych otrzymamy najczęściej 100 tys. zł zwrotu. Jednym z kryteriów oceny jest realność inwestycji. Urzędnicy oceniający projekt muszą mieć pewność, że przyszły beneficjent dysponuje kwotą w tym przypadku 200 tys. złotych. Możemy tutaj wspierać się leasingiem lub kredytem.
W przypadku tego drugiego na etapie składania wniosku będziemy musieli dołączyć promesę bankową.

Podobnie jak w przypadku występowania o kredyt tak samo przy ocenie finansowej wniosku na podstawie zeznań podatkowych z dwóch lub trzech ostatnich lat sprawdzana jest kondycja finansowa firmy.
Nikłe szanse na otrzymanie dotacji mają firmy posiadające duże obroty a niewielkie zyski (wyjątkiem tutaj są nowo otwarte gabinety).


Budowa gabinetu
Dofinansowanie unijne jest ogromną szansą rozwoju dla gabinetów stomatologicznych. Trzeba pamiętać jednak, że składanych wniosków jest coraz więcej, a przepisy i rozporządzenia mnożą się bez końca. Profesjonalnie napisany wniosek bardzo zwiększa nasze szanse. Dlatego właśnie etap przygotowania
do napisania wniosku i wybrania konkretnego naboru jest tak istotny. 

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie kamilkuczewski.pl

Karol Mierzejewski
Specjalista ds. Dotacji z UE
Kamil Kuczewski
Coach i trener komunikacji