znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Jak dostosować praktykę lekarską do nowy...

Jak dostosować praktykę lekarską do nowych przepisów?

06.03.2018

Jak dostosować praktykę lekarską do nowych przepisów?

Opracowanie odpowiednich dokumentów, wdrożenie procedur, przeszkolenie pracowników to nowe obowiązki lekarza, które powinien wdrożyć w swoim gabinecie.

W poprzednich artykułach pt. „Lekarzu, czy jesteś przygotowany na RODO?” oraz „Jakie zmiany dla lekarzy wprowadza RODO?” wyjaśniłem m.in. co to jest RODO i jakie obowiązki nakłada na lekarzy, czy każdy lekarz przetwarza dane osobowe pacjentów oraz jak nowe przepisy wpłyną na działalność Twojej placówki. Dzisiaj wskażę jak dostosować gabinet do znowelizowanych przepisów.

Przygotuj gabinet na RODO

RODO, w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, różnicuje obowiązki nakładane na lekarzy w zależności od wielkości i specyfiki działania ich gabinetów. Inna dokumentacja będzie wymagana od dużych placówek medycznych, a inna od lekarzy prowadzących małe praktyki lekarskie. Podobnie jest ze skalą odpowiedzialności prawnej i sankcjami finansowymi za brak odpowiednich procedur.

W praktyce konieczne jest:

• opracowanie odpowiednich wzorów dokumentów zawierających zgody pacjentów na przetwarzanie ich danych,
• przygotowanie i wdrożenie procedur postępowania z danymi osobowymi pacjentów, również na wypadek naruszeń,
• przeszkolenie pracowników (jeśli ich posiadasz) w zakresie odpowiedniego postępowania z danymi osobowymi pacjentów.
Wbrew pozorom dostosowanie gabinetu do RODO nie będzie dla lekarza nadmiernie absorbujące. Wystarczy jednorazowo przygotować całą dokumentację i problem z głowy.

Ile masz czasu na dostosowanie gabinetu?

Wdrożenie powyższych reguł jest konieczne w każdej placówce medycznej i to bez wyjątków. Masz na to czas do 25 maja 2018 roku. Wtedy przestaną obowiązywać dotychczasowe regulacje i wchodzi w życie RODO.

Jakie są sankcje za brak dostosowania gabinetu do RODO?

Za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych RODO przewiduje dla placówek medycznych i lekarzy odpowiedzialność:

• administracyjnoprawną - kara finansowa dla przedsiębiorcy – lekarza od 2 do 4 % całkowitego, rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego,
• cywilnoprawną - postępowanie sądowe pacjenta o zadośćuczynienie lub skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Naruszenia będą indywidualnie rozpatrywane, w szczególności pod kątem: ich skali, zamiaru działania oraz oceny tego czy jest to pierwsze, czy kolejne naruszenie. Co istotne placówki medyczne z uwagi na charakter przetwarzanych danych będą szczególnie narażone na poważną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń.
Wejście w życie RODO to szereg nowych obowiązków dla lekarzy. Z jednej strony jest to wyzwanie: trzeba poświęcić tej sprawie czas i środki finansowe. Z drugiej, to szansa aby przygotować i dostosować dokumentację przetwarzania danych osobowych do specyfiki własnego gabinetu lekarskiego i aktualnych przepisów, a tym samym uchronić się przed odpowiedzialnością prawną i finansową oraz zapewnić swoim pacjentom usługę lekarską zgodną z ustanowionymi standardami.

Chcesz dostosować gabinet do RODO i zabezpieczyć się przed sankcjami finansowymi? Skontaktuj się nami: email: kontakt@rododlalekarza.pl , tel: 533 310 507.

Autor:
Jakub Szkutnik, adwokat
Specjalizuje się w compliance, konstruowaniu standardów i procedur w zakresie danych osobowych. Usługi świadczy na rzecz branży medycznej, IT i sektora bankowego. Jest autorem i prelegentem szkoleń dla lekarzy i dentystów. Więcej: www.rododlalekarza.pl