znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Porozumienie pomiędzy PTS i PSI dla eduk...

Porozumienie pomiędzy PTS i PSI dla edukacji w implantologii

24.06.2019

Porozumienie pomiędzy PTS i PSI dla edukacji w implantologii

W dniu 2 czerwca 2019 r we Wrocławiu prezydent PTS - prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak i Skarbnik PTS prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange oraz Prezydent PSI - dr n. med. Mariusz Duda podpisali porozumienie, a zarazem list intencyjny, dotyczący przyszłej współpracy na rzecz edukacji m. in. w zakresie implantologii stomatologicznej w Polsce.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło niedługo po przedstawieniu przez prof. dr hab. n. med. Marzenę Dominiak zorganizowania pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu implantoprotetyki z akredytacją MEN - European Master Degree in Oral Implantology.

Aby rozpocząć podyplomowe studia magisterskie, które z założenia będą na poziomie zaawansowanym, w wymaganiach rekrutacyjnych - oprócz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - wymagane będzie podstawowe doświadczenie chirurgiczne, periodontologiczne i implantologiczne.

Ukończenie rocznego szkolenia Curriculum Implantologii PSI afiliowanego przez ICOI, będzie uznawane jako doświadczenie implantologiczne spełniające powyższe kryteria zawodowe i pozwoli na ubieganie się o przyjęcie na studia European Master Degree in Oral Implantology.

Uzyskane do tej pory międzynarodowe umiejętności Fellowship (implantolog PSI, ICOI) oraz Diplomate (implantolog, ekspert d/s implantologii stomatologicznej PSI, ICOI) nie wykluczają dalszej edukacji na poziomie studiów magisterskich z zakresu implantologii stomatologicznej, co więcej, będą dawały określone korzyści podczas rekrutacji i w samym toku edukacji European Master Degree in Oral Implantology.

Celem podpisanego w dniu 2 czerwca 2019 r we Wrocławiu porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy PTS i PSI, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów; wspólnego przedstawienia opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz reprezentowania polskiej stomatologii na arenie międzynarodowej.

European Master Degree in Oral Implantology (ECTS 120) to pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN. Studia będą trwały 2 lata (4 semestry, ECTS 120) i będą realizowane w formule modułowej (10). Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS-u, UM we Wrocławiu i nie tylko. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS-u. Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwsza edycja przygotowana jest dla około 8-16 osób.

Curriculum Implantologii PSI (CEU 136) to kształcenie podyplomowe we współpracy z ICOI i ICOI Europe mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności na takim poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne z zakresu implantologii stomatologicznej. Szkolenie odbywa się 5 ośrodkach, prowadzących przez prezesów i prezydentów towarzystw naukowych i ma formę wykładów teoretycznych, warsztatów praktycznych na materiale zwierzęcym i fantomach oraz zabiegów klinicznych z udziałem pacjentów. Szkolenie trwa rok i jest realizowane w formule modułowej 5 (3-dniowych zjazdów polskich) +2 (zjazdy z udziałem wykładowców z ICOI i ICOIE).

Lekarz dentysta po pomys´lnym ukon´czeniu szkolenia Curriculum Implantologii ma prawo oznaczyc´ swoja? praktyke? lekarska? jako "Praktyka Implantologiczna" certyfikowana przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Zajęcia odbywają się dwóch maksymalnie 16-osobowych grupach. Do tej pory zrealizowano 13 edycji, obecnie trwa edycja 14.

https://psi-icoi.pl/aktualnosci/porozumienie-pomiedzy-pts-i-psi-dla-edukacji-w-implantologii